Dybkær Specialskole - Skoleudvidelse i Silkeborg

Bygherre:
Silkeborg Kommune

Adresse:
Arendalsvej 273, Silkeborg

Type:
Om- og tilbygning af specialskole til 90 elever

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsrådgivning, brugerproces, programmering, projekt- og projekteringsledelse, projektering, digitalt udbud i 12 fagentrepriser, byggeledelse og fagtilsyn. Projekteret i Revit.

Areal:
1.500 m² tilbygning, 1.400 m² ombygning/renovering

Byggesum:
34 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
MOE

År:
2013-2015 (ibrugtaget)

Dybkær Specialskole
Med den nye tilbygning samles alle skolens aktiviteter ved Dybkærskolen som er den lokale distriktsskole. Dybkær Specialskole har ca. 90 elever og 100 ansatte, man arbejder afdelingsopdelt med indskoling, junior, ungdomsafdelinger samt særligt skærmet afsnit til 5-8 autister med særlig svær autisme.

Om- og tilbygning af undervisningsfaciliteter
De eksisterende bygninger opgraderes med etablering af et multiværksted til undervisning i naturteknik samt  billedkunst, desuden etableres nye lokale forberedelsesfaciliteter til de teams, der arbejder i indskoling og junior afdelingerne.

I tilbygningen etableres et særligt ungdomsmiljø med klasselokaler samt madkundskab, multiværksted, musik bevægelsesfaciliteter herunder omklædning, multisal, motorikrum, behandlingsrum, hygiejnerum og lærerforberedelse. Faciliteterne indrettes så de vil kunne bruges til koncerter, fester o.l. i ritiden.

Tilbygningen rummer specialiserede undervisningsfaciliteter og faciliteter til motorisk aktivitet og træning udført med stort fokus på elevernes særlige behov og de ansattes arbejdsmiljø. Tilgængelighed, tryghed og varierede, tilpassede læringsmiljøer er kodeordene for projektet, der stiller særlige krav til f.eks. akustiske løsninger og belysning.

Udearealer og aktivitetsområder
Der etableres en ny ankomstplads og mod Dybkærskolen etableres et fælles udeværksteds-miljø – formålet er at styrke søsterskole-samarbejdet både på elev- og personaleniveau. Udearealet rundt om skolen og ned i den nærliggende skov etableres som en zonedelt legeplads med udfordringer på alle udviklingsniveauer.

Pluskontoret Arkitekter har som totalrådgiver ført bygherre og brugere igennem en inddragende proces både på politisk niveau og på brugerniveau.