Djurslands Bank - ny tilbygning til filial

BYGHERRE:
Djurslands Bank

ADRESSE:
Ndr. Strandvej 75, Risskov

TYPE:
Ny to etagers tilbygning til filial og nye udearealer samt ombygning af eksisterende bygning. Energiklasse 2020.

YDELSE:
Arkitektrådgivning og landskabsrådgivning, 2. plads i arkitektkonkurrence.

AREAL:
I alt 705 m² nybyg – bestående af 320 m² varieret arbejdsmiljø, 290 m² høj kælder og 95 m² tagterrasse.

ÅR:
2017

Ny imødekommende tilbygning
Det nye samlede hus består af flere niveauer, der er forbundet at et lyst og imødekommende centralt trapperum/atrium med adgang til elevator. Her forstærkes husets bæredygtige profil af en markant grøn plantevæg, der som et skulpturelt element i to etager bidrager til det oplevede indeklima.

De tilbyggede arealer består af et stort åbent og gennemlyst arbejdsmiljø i direkte forbindelse med det centrale rum og den eksisterende bygning. Fra det åbne miljø er der direkte adgang til mødefaciliteter, afskærmede kontorer, depot, printerrum og kælder. Alle kontorer og mødelokaler har altan eller fransk altan.

I den høje kælder etableres mødelokaler med fleksibel mulighed for inddeling og indretning samt te-køkken med loungeområde, personalefaciliteter, toilet og bad, depot- og teknikfunktioner til ventilationsanlæg mm. På 1. sal etableres et loungeområde til uformelle møder samt kontor og et større mødelokale.

I det eksisterende hus fjernes en trappe, og den nuværende hovedindgang konverteres til et lydtæt telefonrum. Et nyt betongulv i ankomstrummet forbinder de to bygninger.

Det samlede byggeri fremstår udadtil med en fin sammenhæng i et balanceret nordisk udtryk – med glatte hvide overflader (der binder de to bygninger sammen), varme nuancer i tombak-facadepladerne og træ, hvor man går ind og ud af huset.

Åbent og gennemlyst arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøet i huset fremstår lyst, imødekommende og varieret med mulighed for åbne, afskærmede eller lukkede arbejdsstationer. Store og små mødelokaler placeres rundt omkring i huset, og alle rum har dagslys og gennemlyste lokaler.

Indeklimaet er i top. Akustisk reguleres lydniveauet i lofter, vægge og inventar – som en integreret del af arkitekturen. Dagslyset styres overvejende af store trekantede udhæng, så regulær solafskærmning så vidt muligt undgås. Dette suppleres med lodrette paneler på facaden. Huset opføres derudover med behovstyret ventilationsanlæg med høj varmegenvindingsgrad.

Grønne udearealer og tagterrasse
Udearealerne udvides, der tilføres 5-6 nye træer, og den nye hovedgang markeres. Der etableres otte nye p-pladser, et overdækket cykelskur og et redskabsskur. Dertil kommer et ’cykelværksted’ med hænge-rack og cykelpumpe – som ekstra service til kunder og medarbejde. På taget etableres en stor terrasse til brug for medarbejderne og evt. kundemøder. Den øvrige tagflade belægges med mod/sedum.

 Socialt og økonomisk bæredygtigt projekt
Den sociale bæredygtighed er et centralt omdrejningspunkt i projektet, der har fokus på sociale relationer både inde i bygningen og uden for bygningen. Dertil kommer plantevæg, grønt tag og materialevalg, hvor genbrug og genanvendelse er nøgleord. Det samme gælder indeklima med såvel sundhedsmæssige som oplevelsesmæssige elementer.

Husets disponering med fokus på dagslys, fleksibilitet og materialevalg samt lavt forbrug til drift og vedligehold sikrer samtidig et økonomisk bæredygtigt byggeri, der vil kunne opnå DGNB Guld-certificering. Projektet opføres i energiklasse 2020, og der etableres solceller, som producerer dele af bygningens egen energi. I perioder vil anlægget kunne levere overskydende elektricitet til elbiler og elcykler til bankens kunder og medarbejdere.