Daginstitution i Tjæreborg - Bæredygtig byudvikling

Bygherre:
Esbjerg Kommune

Adresse:
Kærvej 5, 6731 Tjæreborg

Projekt:
Ny integreret daginstitution til 130 børn

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsrådgivning, brugerproces, programmering, skitsering, projektering, udbud i hovedentreprise, projektopfølgning, fagtilsyn

Areal:
1.280 m² bygning på 6.000 m² grund

Byggesum:
17,8 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
D.A.I.

År:
2015-2017 (ibrugtaget)

Ny bæredygtig daginstitution i Tjæreborg
I et nyt boligområde i Tjæreborg er der opført en integreret bæredygtig daginstitution til ca. 130 børn som erstatning for to eksisterende institutioner i byen. Bæredygtighed er et særligt fokusområde i byudviklingen af Tjæreborg, og under projektudarbejdelsen er der arbejdet med at identificere bæredygtige tiltag, der giver værdi i hverdagen for børn og pædagoger under hensyntagen til projektets økonomi.

Daginstitutionen er udformet som tre bygningsvolumener, der sammenbindes af lette vindfang. På denne måde falder daginstitutionen naturligt ind i det omgivende parcelhuskvarter. Samtidigt rummer projektet mange spændende detaljer, der giver huset sin egen identitet: Facadestenene er vendt med bagsiden udad, hvilket giver en helt særlig stoflighed. Tagprofilerne er skarpe og asymmetriske, og det store udhæng, der indrammer overgangszonen mellem inde og ude, afsluttes stedvis af lodrette lameller.

Børnehave og vuggestue er indrettet i hver sin afdeling og samlet omkring fællesrum og personalefaciliteter. Daginstitutionen har et væld af faciliteter til børnene. Der har været særligt fokus på ”det små i det store,” og huset er fyldt med små nicher, opholdssteder, legetæpper og spillehjørner. Samtidig har der været en udstrakt grad af fokus på arbejdsmiljø og det funktionelle i udformningen af bygningen.

Landskab og udearealer
Legepladsen er inddelt i forskellige legeafdelinger. Motorikpladsen er indrettet med faldunderlag og redskaber til at klatre, rutsje, gynge og balancere på. Tættest på vuggestuen er en mindre afdeling til de små børn. Ud for grupperummene er der mindre terrasser til ophold og leg.

Mooncarbanen er en asfalteret bane til små køretøjer, stylter og rulleskøjter. Det store redskabsskur er placeret sammen med mooncarbanen. Et areal med plan græsplæne kan bruges til boldspil og leg. Overskudsjord fra byggeriet er bygget op som en bakke mod syd – en udsigtshøj og om vinteren kælkebakke på skråningen mod nord. De øvrige skråninger er tæt beplantet med varierende træer og buske til en huleskov med bund af enggræs.