Daginstitution Dagnæs - Børnebyggeri til 220 børn i Horsens

Bygherre:
Horsens Kommune

Adresse:
Strandkærvej 38A-B, Horsens

Projekt:
Ny aldersintegreret daginstitution / Energiklasse 2015

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i totalentreprise. Konkurrenceforslag, projektering, fagtilsyn

Areal:
1670 m²

Byggesum:
21 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Nisgaard + Christoffersen, Almbjerg rådg. ing.

År:
2014-2015

Foto: 
Jesper Balleby

Nyt fælles børnehus til 220 børn
Den nye Daginstitution Dagnæs erstatter to tidligere daginstitutioner i Dagnæs – Børnehuset Egehøjen, der bestod af to selvstændige bygninger beliggende på byggegrunden, og Dagnæs Børnehave. Børnene fra de tre adresser er nu samlet i moderne, tidssvarende rammer og får alle glæde af et varieret udbud af fælles læringsrum bl.a. et træ-og tegneværksted, motorikrum, sprog-og medierum, mindlab og et orangeri.

Der har under udformningen af bygningen været stor fokus på “det nære i det store”, så overgangen fra de mindre enheder til den samlede daginstitution ikke har været så voldsom for børnene. Huset er delt op i tre teams med hvert to børnehavegrupper og en vuggestuegruppe eller dagplejegruppe. Hvert team bor i en fløj i børnehuset med farven grøn, blå eller orange – en farve, som går igen både ude og inde – det gør det nemt for børnene at orientere sig.

Disposition og arkitektonisk udtryk
Den nye daginstitution er udført med respekt for områdets øvrige bebyggelse og i samspil med de eksisterende boliger på stedet, således at en homogen løsning sikres, når man bevæger sig gennem området og på den offentlige sti ved grunden. En saddeltagsløsning med varierede og forskubbede kiphøjder skaber et nyt og karakteristisk bygningsudtryk, der både giver ekstra rumhøjde og himmelkig i fællesrummet, og samtidig sikrer at facadehøjden udendørs er tilpasset den menneskelige skala. Ligeledes er materiale-, farvevalg og varierede vinduesplaceringer med til at understrege bygningens børnevenlige karakter.

Der er i projektet arbejdet med en samlet plandisponering med små knæk og skæve vinkler, og med et antal transparente og lyse fællesfaciliteter, således den daglige bevægelse gennem og omkring bygningen byder på en række varierede ud/ind- og gennemkig til samtlige verdenshjørner og himlen.