Circle House - Verdens første cirkulære boligbyggeri

Bygherre:
Lejerbo

Type:
Nybyggeri af 60 almene boliger opført efter cirkulære principper

Ydelse:
Bygherrerådgivning; Udarbejdelse af byggeprogram og kravspecifikation, ledelse og koordinering
af bæredygtighedsprojekt, IKT-strategi, risikostyring, udbud i totalentreprise, forhandling
og bedømmelse, opfølgning ifm. projektering, udførelse og aflevering.

Areal:
5.400 m²

Byggesum:
ca. 62 mio. kr. – samlet anlægsramme på 72 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
GXN Arkitekter, Statens byggeforskningsinstitut (SBI), Byggeskadefonden

År:
2019-2023

Circle House – banebrydende cirkulært boligbyggeri
Projektet Circle House opfører med Lejerbo som bygherre verdens første almene boligbyggeri, der er bygget efter cirkulære principper. 60 almene boliger samt fællesarealer opføres i Lisbjerg tæt på Aarhus. Projektet vil være verdens første almene boligbyggeri, der er bygget efter cirkulære principper. Det betyder blandt andet, at byggeriet skal kunne skilles ad igen, og målsætningen er, at 90% af de brugte elementer skal kunne genbruges uden at tabe nævneværdig værdi. Målet er et skalerbart cirkulært fyrtårnsbyggeri, der udbydes og opføres på markedsvilkår.
Projektet har til formål at udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele branchen på tværs af siloer. Derfor har projektet udviklet ny viden sammen med mere end 60 firmaer på tværs af hele byggeriets værdikæde. Byggeriet er skitseret af Fællestegnestuen som er et samarbejde mellem GXN/3XN Arkitekter, Lendager Group og Vandkunsten.
Pluskontoret Arkitekter er bygherrerådgiver. Udviklingen af projektet har været støttet af Realdania og Miljøstyrelsens Udviklings og Demonstrations Pulje (MUDP).

Cirkulært udbud
Projektet udbydes i totalentreprise med en targetpris på 60 mio. kr. Udbuddet er ligeledes et cirkulært udbud – det første af sin slags – hvor de indsendte tilbud vil blive vurderet på projektets evne til at samtænke arkitektoniske kvaliteter med principperne for cirkulært byggeri.

Bygherrerådgiver for Lejerbo
Pluskontoret Arkitekter er bygherrerådgiver for Lejerbo og varetager processen med udbud i totalentreprise samt efterfølgende opfølgning under projektering og udførelse. Som et særligt element er vi som bygherrerådgiver projektleder på processen med at samle op på det forudgående arbejde og fastholdelse af det bæredygtige fokus, herunder nødvendig dokumentation i projektet frem mod færdigt byggeri. Indledningsvis er foretaget en granskning af udarbejdet dispositionsforslag og bagvedliggende forundersøgelser

Demohus i Valby
Hos Lejerbo i Valby er der i 2018 opført et demohus/demonstrator som prototype på projektet, udført af Fællestegnestuen, hvor alle interesserede kan kigge forbi og se huset.

Fotos af demohuset af Tom Jersø. Øvrige fotos samt illustrationer er af Fællestegnestuen/GXN.