Camp East - Nye almene ungdomsboliger i Viborg

BYGHERRE:
Bolig Viborg

ADRESSE:
Odshøjvej 5F, Viborg

TYPE:
Nybyggeri af 24 almene ungdomsboliger, inkl. fællesrum, vaskerum og nære udearealer med gårdrum og p-plads.

YDELSE:
Bygherrerådgivning og arkitektrådgivning. Indledende rådgivning, skitseforslag, projektforslag, udbudsstrategi, udbud i totalentreprise, kontrahering med entreprenør, bygherrerådgivning under projektering og udførelse, projektopfølgning, bygherretilsyn, afleveringsforretning.

AREAL:
1101 m2.

BYGGESUM:
13 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Viborg Ingeniørerne

ÅR:
2017-2021

I et grønt område i Houlkær ved Viborg, med Houlkær bymidte, Viborg Amts Gymnasium og Medieskolen Viborg som nærmeste naboer, ligger Camp East. Byggeriet er opført i 2-3 etager og omfatter 24 nye, indbydende og funktionelle ungdomsboliger inkl. fællesarealer inde og ude.

Boligerne fordeler sig som 16 stk. 1- værelses lejligheder, 3 stk. 1-værelses-tilgængelige lejligheder og 5 stk. dublet/2-værelses lejligheder. Boligerne er primært opført som gennemlyste boliger i lyse og indbydende materialer og med eget køkken og bad. I stueetagen ligger et stort fællesrum og ligeså findes en fælles tagterrasse på 2. sal. Byggeriet er opført i lys tegl, hvor teglen artikuleres ved vinduespartierne. Hertil trappetårn i mørkegrønne facadeplader.

Som bygherrerådgiver for Bolig Viborg, har Pluskontoret været en del af projektet gennem alle faser. Indledningsvis har vi skitseret og tegnet projektet frem til projektforslag og har efterfølgende varetaget bygherrerådgivning for Bolig Viborg ifm. projektering og udførelse af projektet.

Projektet er opført i totalentreprise af Ginnerup, med ERIK Arkitekter og Norconsult som en del af teamet.

Gentagende rådgivere for Bolig Viborg
Pluskontoret Arkitekter har et langvarigt og godt samarbejde med Bolig Viborg, for hvem vi har udført en lang række bygherrerådgivningsopgaver for. Opgaverne har forskellig karakter og indeholder ofte rådgivning og skitsering af projekter i de indledende faser som grundlag for myndighedsdialog og evt. efterfølgende udbud i totalrådgivning eller totalentreprise.

Pluskontorets rolle er oftest i tæt samarbejde med bygherre at varetage indledende projektafklaring – med muligheds- og volumenstudier, behovsafklaring, udarbejdelse af idéoplæg og illustrerende projektmateriale til myndighedsdialog og økonomisk overslag på tidligt projektgrundlag – for herigennem at kvalificere bygherres idéer.

Bolig Viborg råder over ca. 3.300 boliger fordelt på 50 forskellige afdelinger.