Byen for Livet - Demensbydel i Odense

Bygherre
OK-Fonden og Odense Kommune

Adresse
Det tidligere militærområde i Bolbro, Odense

Projekt
Udviklingsprojekt, ny demensbydel i Odense

Ydelse
Arkitekt- og procesrådgivning; Bruger- og interessentinddragelse, projektudvikling, udarbejdelse af værdiprogram som baggrund for programmering

Areal
Ca. 36.000 m² bebyggelse.
Specialplejehjem: 100 lejligheder
Senior-bofællesskab: 25 boliger
Almideligt bofællesskab: 50 boliger
Overgangsboliger: 25 boliger
Ungdomsboliger: 67 boliger
Familieboliger: 100 boliger
Erhverv, fx supermarked, frisør mm.
Daginstitution

Tilknyttede rådgivere
Støtteforeningen Margurittens venner, Creature, danske og internationale eksperter

År
2015 – (værdiprogram afsluttet i 2016)

Livskvalitet med demens – udvikling af en ny bydel
Byen for Livet er navnet på en ny bydel i Odense, der udvikles med det formål at støtte og give livskvalitet til mennesker med demens. Bydelen skal skabe rammerne for et godt liv med selvstændighed og livskvalitet på trods af demens. Der skal derfor skabes boliger, indsatser og aktiviteter, der gør livet så attraktivt som muligt i alle faser af sygdomsforløbet.

Byen for Livet bliver et banebrydende socialt, psykisk og fysisk miljø, hvor mennesker med demens kan blomstre. Omgivelserne skal understøtte, at beboernes familieforhold kan forblive intakte og befordre øget livsglæde og en følelse af fortsat at være en del af samfundet.

Byen for Livet forventes at huse mellem 200-300 mennesker med demens, og bydelen vil i form, indhold og nytænkning være den første af sin slags i Danmark.

En bydel for alle – med demenspleje i verdensklasse
Byen for Livet skabes med de bedst mulige rammer for demenspleje, men det bliver ikke kun et sted for mennesker med demens. Studerende, børnefamilier og seniorer vil leve side om side i en atmosfære af tryghed, inklusion og fællesskab. En bydel for alle.

Hollandsk forbillede
Projektet er inspireret af den hollandske demensby De Hogesweyk. De Hogeweyk er baseret på idéen om at skabe et plejehjem for demensramte med udgangspunkt i at være et hjem så normalt som muligt. Bebyggelsen består af forskellige boligtyper, udendørs pladser og parker, gader og boulevarder, indkøbsmuligheder, café, restaurant og frisør – alt, hvad der hører til en by.

Udvikling af værdiprogram
Første fase af projektet er udviklingen af et værdiprogram, der skal danne grundlag for byggeprogrammet. Værdiprogrammet udvikles i et tværgående samarbejde mellem fagpersoner fra forskellige sektorer. Pluskontoret varetager udformning af værdiprogrammet på baggrund af et omfattende procesforløb og har medvirket til facilitering af workshops om byggeri og demens.

Projektet finansieres af OK-Fonden med støtte af Det Obelske Familiefond.

Illustration øverst: Princip for den nye demensbydel. Boliger og faciliteter til særligt plejekrævende beboere placeres i bebyggelsens kerne. Heromkring placeres varierende boklynger til mere selvhjulpne beboere. I overgangen til byens offentlige rum etableres forskellige indkøbs- og aktivitetstilbud, der kan benyttes af
beboere, pårørende og byens borgere.