Bryrup Børnehave - Tidssvarende rammer til 150 børn

Bygherre:
Silkeborg Kommune

Projekt:
Tilbygning og energirenovering af børnehave

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitektrådgivning, brugerproces, programmering, projektering, udbud i hovedentreprise, byggeledelse og fagtilsyn

Areal:
620 m² tilbygning + 350 m² energirenovering

Byggesum:
12 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Viggo Madsen

År:
2010-2012

Bryrup Børnehave var tidligere spredt på 3 bygninger samt en skovgruppe med egen bus. De eksisterende bygninger, herunder nogle midlertidige pavilloner, var ikke tidssvarende, ligesom driften af den spredte bygningsmasse ikke var optimal, hverken bygningsteknisk eller personalemæssigt.

Ønsket var at etablere et sammenhængende miljø til 150 børnehavebørn, bestående af tre klynger af to grupper. Hver klynge har egen indgang, garderobe og toilet. Klyngen sikrer nærhed for barnet, der først bevæger sig ud over klyngens sikre rammer, når det selv er klar. I fællesarealerne er der et stort bevægelsesrum, kreativt værksted, personaleafdeling og køkken til madproduktion.

Tilbygning og energirenovering
Der er etableret en tilbygning på 620 m², til den eksisterende hovedbygning, som er bevaret og energirenoveret som en del af projektet. Tilbygningen er opført som tre længehuse, der forskyder sig i forhold til hinanden, herved opstår uderum og overgange mellem ude og inde. Bygningen er opført med tung bagmur, hvilket er optimalt for indeklima og lyd, og let vedligeholdelsesfri facadebeklædning. Vandrette overdækninger af sydvendte facader bruges til udeophold året rundt og sikrer mod overophedning i sommerhalvåret.

Den eksisterende bygning er blevet energirenoveret med nye vinduer, nyt tag, efterisolering af tagrum samt udvendig efterisolering af facade med let vedligeholdelsesfri facadebeklædning. Således fremstår bygningerne nu ensartede i deres materiale- og formmæssige fremtoning.

Pluskontoret har været totalrådgiver på opgaven og har ledet en intensiv og udviklende proces med
inddragelse af brugere, forvaltning og driftspersonale.