Brolandingen - 65 boliger i Viborg

Bygherre:
Boligselskabet Sct. Jørgen

Type:
Nybyggeri af 65 boliger, heraf 56 ungdomsboliger og 9 familieboliger

Ydelse:
Arkitektrådgivning og landskabsarkitektådgivning i totalentrepriseteam. Konkurrenceprojekt, projektering, opfølgning under udførelse.

Areal:
3000 m²

Byggesum:
36 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Ginnerup, Viborg Ingeniørerne

År:
2019-2022

Nyt boligområde centralt i Viborg
Brolandingen Ungdomsboliger bliver det første byggeri i det nye boligområde centralt i Viborg, hvor Hærvejsbroen lander. Bygningen får en fornem placering i overgangen mellem Viborg Baneby og Viborg Midtby, hvor de kommende beboere kan nyde godt af faciliteter og attraktioner på begge steder. Bygningen bliver “ansigtet mod byen” og kommer til at blive en arkitektonisk medspiller til det nyanlagte Midtby Gymnasium.

Bygningen opføres i 6-7 etager og har et bruttoareal på 3000 m2, fordelt på 28 stk. 1-værelsesboliger af ca. 36 m2, 28 stk. 2-værelsesboliger på ca./max 50 m2 og 9 stk. 3-værelses boliger på ca 65,5 m2. 3-værelses boligerne er alle indrettet så de er tilgængelige. I alle boligtyperne er den indbyggede møblering samlet langs en funktionsvæg, så beboernes egen møblering kan ske så frit og individuelt som muligt.

I 5. og 6. sals højde etableres et fælles tagterrasseområde i to forskellige niveauer. Udsigtens tiltrækningskraft, den lette adgang og det klart definerede samlingssted, vil sammen med aftensolen og et varieret tagterrasseanlæg sikre, at tagterrasserne vil blive flittigt brugt. Her vil man altid kunne finde sol, læ og udsigt. Og dermed er der dannet grobund for et helt særligt mødested og et fællesskab, der gør Brolandingen Ungdomsboliger til mere end bare et sted at bo.

Bygningen disponeres i veldefinerede enheder, så den facademæssigt får forskellige udtryk og dermed nedskaleres i en række mindre bygningskroppe. Bygningen har en varieret materialitet og synes visuelt opdelt i 5 “byhuse” med forskellige facadeudtryk. Det primære facademateriale er rød tegl og vinduer udføres som træ/alu. Trappetårne, bygningsbase og afgrænsning af tagterrassen har deres eget facadeudtryk med beklædning af aluminiumslameller i varieret mønster, der er velegnet til klatreplanter og ikke tager skade af disse. Trappe- og elevatortårn har vinduet bag lamellerne så dagslyset filtreres herigennem og skaber et smukt skyggespil i dagtimerne, mens tårnet om aftenen lyser op og det tydeligt markeres, hvor bygningens hovedadgang befinder sig.

En grøn fremtid
I Viborg Baneby er der fokus på bæredygtighed, og som ansigtet mod byen og hjem for ungdommen, skal Brolandingen Ungdomsboliger slå den grønne tone an. Strategien for bæredygtighed tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål og indeholder en lang række tiltag som nærhed, naboskab, mangfoldighed, socialt fokus, bevægelse og motion, offentlig transport, uddannelsesinstitutioner, indkøbsmuligheder og generel positiv grøn byudvikling. Hertil kommer et bevidst materialevalg, optimalt indeklima, “livscyklus-boliger” og helt særlige udearealer i udnyttelse af tagene. Høj lavenergistatus er en selvfølge og brug af aktive tiltag for udnyttelse af såvel regnvand og solenergi er integreret eller forbedret med høj synlighed i bebyggelsen.