Braineparken - Renovering af 320 almene boliger med støtte fra Landsbyggefonden

BYGHERRE:
Haderslev Boligselskab v. Domea.dk

ADRESSE:
Braineparken, 6100 Haderslev

TYPE:
Helhedsplan og renovering af 320 almene boliger, heraf ombygning af 102 lejligheder til tilgængelige boliger. Støttet af Landsbyggefonden.

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i totalrådgivnings- team, beboerproces og -kommunikation, udarbejdelse af materiale til ansøgning ved Landsbyggefonden, skitsering, projektering og udbud i hovedentreprise, projektopfølgning og fagtilsyn.

AREAL:
23.817 m2 (grundareal 49.489 m2)

ANLÆGSSUM:
215 mio. kr. inkl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Rambøll

ÅR:
2017-2024

Braineparken, Afdeling 16-26, er en bebyggelse opført mellem 1983-1987, beliggende i den nordvestlige del af Haderslev. Renoveringen har, udover en generel renovering og opgradering af bebyggelsen, fokus på at skabe øget tilgængelighed i bebyggelsen, for at tilgodese de mange ældre beboere i Braineparken. Samtidig er der også fokus på at tiltrække flere børnefamilier til det almene boligområde i Haderslev.

Renovering af boligerne omfatter etablering af nyt tag, nye vinduer og terrassedøre, fjernelse af kuldebroer, facaderenovering samt opgradering af udearealer. Alle løsninger er valgt med energibesparelser for øje og selve renoveringen udføres med en skarp miljøprofil, hvor der genbruges så meget byggemateriale som muligt. Ifm. renoveringen udføres der miljøsanering.

Som en del af renoveringen vil nogle lejligheder bliver lagt sammen. Herudover ombygges 102 lejligheder til tilgængelige boliger med etablering af nyt elevatortårn, nyt køkken og bad samt nye altaner. Endvidere etableres der 3 store, nye familieboliger, der udføres i stueetagen flere steder i bebyggelsen.

Renoveringen af Braineparken bliver den første Landsbyggefond-støttede renovering af en almen bebyggelse fra 1980’erne og bliver derfor et foregangs-eksempel for kommende renoveringer af boligbebyggelser fra denne periode.
Renoveringen udføres efter de nyeste regler for CSR, med ansættelse af både praktikanter, lærlinge, fleksjobbere mv.

Beboerdemokratisk proces
Som en del af rådgivningsydelserne og dialogen med Landsbyggefonden, har Pluskontoret Arkitekter gennemført en omfattende beboerdemokratisk proces i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan, samt projekt for udearealer i forbindelse med projektering.

Forløbet har bl.a. bestået af udarbejdelse af illustrativt informationsmateriale, afholdelse af spørgecaféer og workshops, samt gennemførelse af beboerafstemning. Pluskontoret har desuden bistået totalrådgiver med information og dokumenter til ansøgning hos LBF.

Pluskontoret Arkitekt har varetaget arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning fra de indledende faser ifm. helhedsplan samt efterfølgende projektering og udførelse af projektet. Renoveringen udføres med delvis genhusning.