Bowlinggrunden - 24 familieboliger og administration for Ikast Andelsboligforening

BYGHERRE:
Ikast Andelsboligforening

ADRESSE:
Nørregade/Frejasgade, 7430 Ikast

TYPE:
Opførelse af nye almene boliger og administrationsfaciliteter

YDELSE:
Arkitektrådgivning og landskabsarkitektådgivning i totalentrepriseteam. Konkurrenceforslag,
projektering, projektopfølgning, fagtilsyn

AREAL:
Boligareal inkl. kælder: 2626 m2
Administration: 317 m2

ENTREPRISESUM:
33 mio. kr. excl. moms.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Thomas Andersen A/S, D.A.I.

ÅR:
2022 – (igangværende)

Med placeringen på hjørnet af Nørregade og Frejasgade, kommer det nye byggeri til at udgøre overgangen mellem Vestergades etagebyggerier mod syd og det tekstilindustrielle kulturmiljø mod nord.  Det nye byggeri på Bowlinggrunden kommer til at binde de to områder sammen med en højde og et moderne udtryk, der knytter an til etagebyggerierne, men med sadeltage, gavlmotiv og facadeopdeling som i det tekstilindustrielle kulturmiljø.

Byggeriet opføres som to separate bygninger, så facadelængder og skala tilpasses omgivelserne. Samtidig betyder opdelingen, at der slippes lys ind mellem bygningerne, og ankomst kan ske fra flere sider, så byggeriet åbner sig op og fremstår imødekommende fra alle sider. De to bygninger forbindes af en lav teglstensmur med indbygget bænk og indbyggede postkasser til alle boliger, så denne ”port” til gårdrummet bliver et naturligt mødested for beboerne.

Ikast Andelsboligforenings administrationslokaler placeres i stueplan mod Nørregade, og kommer som en pendant til de gamle butiksfacader til at give by-liv i stueetagen. Administrationen får demed den mest bymæssige placering, og ankomstpladsen foran bliver et lille by-rum, der danner overgang mellem offentligt og privat uderum.

Bygningerne opføres med facader i rød tegl med spil og røde sadeltage. Der anvendes samme, røde aluminiumsbeklædning på taget og på den øverste etage, så facadeudtrykket varieres, og så taget kommer til at udgøre en større andel af facadeudtrykket – ligesom på de mindre, omkringliggende huse.

Byggeri til flere generationer
De 24 boliger er disponeret med fokus på fleksibilitet og høj boligkvalitet. Boligerne har godt lysindtag og er udført i lyse og indbydende materialer.

Det er koster at bygge – både i forhold til miljøpåvirkninger og rent økonomisk, og derfor er det vigtigt at bruge ressourcerne fornuftigt. Byggeriet er langtidsholdbart med velafprøvede byggetekniske løsninger og driftsvenlige, holdbare materialer, der patinerer smukt over tid. Tankerne omkring kvalitet i inde- og uderum, samt tilpasningen til omgivelserne spiller ligeledes ind i at skabe et langtidsholdbart byggeri.

Byggeriet har en iboende fleksibilitet, så det kan holde mange generationer frem. Fleksibiliteten ligger i et bredt boligudbud med 2, 3 og 4-værelsesboliger i forskellige størrelser med en rumdisponering, der henvender sig til forskellige generationer og husstands-sammensætninger.

Boligkvalitet og gode uderum
Byggeriet er disponeret med fokus på at opnå højest mulig kvalitet i boliger og uderum. Alle boliger har altaner eller terrasser vendt efter middags- og eftermiddagssolen. Gårdrummet er ikke stort, men udnyttes til fulde med opholdszoner til alle. Overflade- og regnvand håndteres i underjordiske faskiner, så regnvandsopsamling ikke optager plads i gårdrummet. Gårdrummet er indrettet efter solforhold og defineres i forskellige opholdszoner. Havemuren samt afskærmende beplantning skiller offentlige og fælles områder fra private områder. Ved stueboligerne er der private, sydvendte terrasser. Beplantning omkring terrasserne og bygning 2, sørger for privatliv til stueboligerne hele vejen rundt.

Midt i gårdrummet, hvor solens stråler rammer hele dagen i sommerhalvåret, er et fælles opholdsrum med græsplæne, sandkasse og grillplads, så uderummet henvender sig til flere aldersgrupper. Den afskærmende beplantning omkranser ligeledes dette uderum, så det skærmes mod p-pladsen og små børn adskilles fra trafikken. Ved indgangen til opgang 1 er et opholdsområde med formiddags- og middagssol, og ved administrationen – i tilknytning til køkkenet i administrationen – er en terrasse med sol i frokostpausen.

Administration med historie
Administrationsfaciliteter har ansigt mod og adgang fra Nørregade, og med frokostterrasse i middagssolen. Alle opholdsrum har gode lysforhold og af hensyn til komfort, er ingen kontorer sydvendte. Fra vindfang og gæstegarderobe træder man ind i et åbent ekspeditionsområde, hvor man kan henvende sig ved den indbyggede skranke, der adskiller ekspeditionsområde fra resten af forkontoret. Gulvbrædder fra det gamle bowlinggulv bevares ved nedbrydning og upcycles efterfølgende til beklædning på skranken samt til en indbygget vægreol, der løber langs hele midtervæggen.  Den indbyggede vægreol er synlig allerede, når man træder ind i administrationen, og de to elementer til sammen giver en fin historiefortælling og udgør samtidig et synligt bæredygtigt element.

Forkontoret disponeres til 3 arbejdspladser langs nordfacaden. Forkontoret har dørforbindelse til forretningsførerens og driftchefens kontorer, der begge har plads til mødebord. Umiddelbart udenfor disse kontorer er en printniche med arbejdsbord og opbevaring i den indbyggede reolvæg.

Fra den åbne del af ekspeditionsområdet har man ud over adgang til skranke og forkontor også overblik over hele resten af administrationsområdet, som indeholder garderobe, toiletter, kontorer, frokoststue, køkken og mødelokale, der kan deles i to med foldevæg.

Bæredygtighed
Der er valgt flere bæredygtige tiltag i byggeriet. Bygningsudtrykket tilpasses omgivelserne og klimaskærm udføres i gedigne og holdbare materialer med minimale omkostninger til drift og vedligehold. I administrationen er der indtænkt synlighed og historiefortælling i forhold til bæredygtighed – med et gulvtæppe af genbrugte plastflasker og en skranke og indbygningsreol i genbrugte gulvbrædder fra den gamle bowlinghal.

Bygningsdisponering, altaner og uderum orienteres så de bedst mulige solforhold opnås. Der sørges for rigeligt dagslysindfald samt vinduer med opluk i alle rum for at minimere behovet for kunstig belysning samt muliggøre gennemluftning i supplement til ventilation.

Der findes en række forskellige opholdszoner og mødesteder hvor graden af privathed klart er defineret. Den lille offentlige by-plads mod Nørregade med bænk i eftermiddagssolen rundt om bygningshjørnet, den indbyggede bænk i havemuren ved indgangen til gårdrummet og de små mødesteder med indbyggede bænke ved boligindgangene.

Lokal afledning af regnvand håndteres under terræn, så der frigives mest muligt opholdsareal i gårdrummet. Beplantning vælges ud fra drifthensyn, skærmende funktion, variation hen over året, samspil med bygningsudtryk og biodiversitet i den forstand at dyreliv tiltrækkes.