Botilbud Kragelund - Aarhus Kommune

Bygherre:
Aarhus Kommune

Adresse:
Dybrovej 15-21, Højbjerg

Projekt:
Botilbud til personer med psykiske problemer, inkl. fælles- og personalefaciliteter / Energiklasse 2015

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i TE; Konkurrenceforslag, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn

Areal:
870 m², 12 boliger

Byggesum:
11,2 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
CJ Group, LB Consult

År:
2014-2015 (ibrugtaget)

Genopførelse og nytænkning af Botilbuddet Kragelund
Pluskontoret Arkitekter har sammen med CJ Group og LB Consult vundet opgaven med at genopføre en del af Botilbuddet Kragelund, efter at det oprindelige boafsnit nedbrændte. Efter en langvarig genhusning er  beboerne flyttet tilbage i nye, tidssvarende lejligheder.
Botilbuddet Kragelund er et midlertidigt social-psykiatrisk botilbud. Det nye boafsnit har plads til 12 voksne beboere med forskellige diagnoser og problematikker. Målet for opholdet i botilbuddet er rehabilitering og afklaring i forhold til fremtidig boform og støttebehov. Beboerne på Kragelund bor typisk i botilbuddet i perioder mellem 1-3 år.

Fokus på hjemlighed og moderne faciliteter
Det nye Kragelund afspejler, at botilbuddet ikke er en institution, men en boligbebyggelse. De nye bygninger tager tråden op og bygger videre på længehus-typologien. Parallelle lyse længer med rødt tegltag lægger sig i den eksisterende urbane kontekst og styrker gårdspladsen og det parklignende haveanlæg.
Gårdrummet er karakteriseret som offentligt uderum med plads til intimt samvær, samtidig med at det føles ok at gå igennem med hunden. Haverummet er det private uderum, hvor der er plads til kontemplation og ro.
De 12 boliger er udlagt med maksimal hjemlig privathed, samtidig med at fællesarealerne er åbne og imødekommende og understøtter fællesskabet internt i gruppen og samspillet med udearealerne til begge sider. Herved udtrykker den samlede bebyggelse hjemlighed, åbenhed og aktivitet, samtidig med at bebyggelsen fremstår lys og luftig.