Botilbud Kornvangen - Etablering af fysiske rammer til 2 nye botilbud

BYGHERRE:
Esbjerg Kommune

ADRESSE:
Kornvangen 3-5, 6705 Esbjerg Ø.

TYPE:
Botilbud til borgere med fysiske og psykiske udfordringer

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i totalrådgiverteam; Projektering, udbud i fagentrepriser, projektopfølgning og fagtilsyn

AREAL:
4.500 m2, heraf 1.800 m2 ombygning. I alt 55 boliger

BYGGESUM:
58 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
COWI

ÅR:
2016-2020

På Kornvangen i Esbjerg er der gennem om- og tilbygning samt nybygning etableret to botilbud med hhv. 40 boliger til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og 15 boliger til borgere under social rehabilitering.

33 boliger samt nære fællesfaciliteter til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse er opført som nybygning. De nye boliger er indrettet som tidssvarende permanente 2-rums boliger med eget badeværelse og køkkenafsnit under hensyntagen til beboernes funktionsnedsættelse og med fokus på at sikre optimale arbejdsvilkår for personalet. Der er mulighed for adgang til boligerne både fra centrale boligtorve, der differentieres gennem farvesætning for at skabe genkendelighed, samt direkte ude fra. Der er her arbejdet med udvendig overdækning og bearbejdning af det private uderum. 10 boliger er opført med egen have og indgang med vindfang i et selvstændigt bygningsafsnit. Botilbuddet er udformet for på bedste vis at understøtte og udvikle borgernes muligheder for at opnå selvstændig livsførelse og deltagelse i samfundslivet – med mulig udvikling fra ophold i støttede boformer til støtte i egen bolig.

En eksisterende bygning har gennemgået en omfattende om- og tilbygning. I den nordlige del, i tilknytning til de nye bygninger, er der yderligere indrettet 7 boliger til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Centralt er fælles- og personalefaciliteter med køkken, møderum og kontorer, der servicerer begge botilbud, placeret.

I den sydlige del er der etableret et botilbud til borgere under social rehabilitering med boliger til midlertidig ophold bestående af 12 små boliger og nære fællesfaciliteter samt 3 større boliger med egen indgang. Målgruppen her er borgere med psykosociale problemstillinger som spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og misbrug, og der har været særlig fokus på at skabe trygge rammer tæt på medarbejderne.

Arkitekt og landskabsarkitekt
Pluskontoret Arkitekter har med COWI som totalrådgiver varetaget projektering af projektet på baggrund af byggeprogram og skitseforslag udarbejdet af bygherrerådgiver. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslag er foretaget en større projekttilretning med omdisponering i forhold til skitseforslaget for at sikre overensstemmelse mellem den økonomiske ramme og det ønskede projekt. Pluskontoret har varetaget arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning på projektet, herunder tilsyn under udførelsen.