Bofællesskabet Jonshøj - Seniorvenlige boliger i Værløse

Bygherre: Domea.dk og Boligselskabet Farumsødal

Adresse: Jonstrup, Værløse

Type: Nyt bofællesskab med 24 almene seniorvenlige boliger og et fælleshus, samt 8 små, almene boliger

Ydelse: Bygherrerådgivning t.o.m. myndighedsprojekt; Arkitekt- og landskabsrådgivning, projektudvikling, skitsering, projektering, beboerproces og bæredygtighedsrådgivning (DGNB-certificering). Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i totalentrepriseteam i udførelsesfasen.

Areal: 2530 m2 inkl. 200 m² fælleshus

Byggesum: 39,7 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere: Ekas Rådgivende Ingeniører, Ingeniør’ne og JFP

År: 2017-2022

Kategorier: Seniorbolig, seniorbofællesskab, bofællesskab, almene boliger

Et bæredygtigt fællesskab
Projektet er startet op af en gruppe kommende beboere, der ønsker at skabe et bæredygtigt bofællesskab, der med tiden kan danne ramme om et godt seniorliv.

På en skrånende naturgrund med udsigt til en lille sø placeres boligerne i klynger af 3-5 rundt om fælleshuset – som en lille landsby med bilfrit miljø i midten. Forskydninger mellem husene og klyngerne samt terrasseringer i landskabet giver et varieret udtryk og skaber forskellige typer uderum. Boligerne er i ét plan med en materialeholdning i lys, gul tegl og sorte tagpaptage, der matcher den omgivende by. Fælleshuset har samme formgivning, men adskiller sig med en gylden facadebeklædning. Beboerne har således valgt at fremhæve deres fælleshus.

De små almene boliger er ca. 40 m², mens boligerne i bofællesskabet er fra 60 til 105 m² og disponeret med et gennemlyst opholdsrum med loft til kip og ovenlys. Herudover har boligerne 1-3 værelser samt bad. Udenfor er en ankomstzone med skur, bænk og halvtag, der er tænkt som en siddeplads til det uformelle møde med naboen. På modsatte side har hver bolig en lille have, der er afgrænset af hæk i hver side samt i nogle tilfælde en lav støttemur, der giver karakter af en gårdhave.

Beboergruppen har været med til at tage beslutninger om alt fra bebyggelsens disponering, udformningen af boliger og fælleshus, materialeholdning samt detailbeslutninger vedrørende indretning af bad og køkken. Såvel inde som ude er der i bofællesskabet tænkt i tilgængelige og bæredygtige løsninger. En del af den fremadrettede proces bliver en bæredygtigheds- (DGNB) certificering.