Børnelandsbyen Ejer Bavnehøj - Tilbygning af daginstitution

BYGHERRE:
Skanderborg Kommune

ADRESSE:
Risvej 28, 8660 Skanderborg

TYPE:
Tilbygning af daginstitution til eksisterede skole / Energiklasse 2020

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i totalentreprise; Skitsering af konkurrenceprojekt, projektering

AREAL:
858 m² tilbygning + 480 m² ombygning

BYGGESUM:
12 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
RTS, Stokvad Kerstens rådg. ing.

ÅR:
2012-2013

Børnelandsbyen Ejer Bavnehøj – ny børnehave og landsbytorv
Gennem tilbygning af et landsbytorv og en børnehave til 80 børn med eget produktionskøkken skabes et sammenhængende børnetilbud fra børnehave til 6. klasse. Med landsbytorvet skabes et værested for hele byen og egnen, der skal fungere alle døgnets 24 timer.

Landsbytorvet binder skole, børnehave og hal sammen på såvel stueplan som 1. sals niveau ved at etablere en samlende bygningsdel med ensidig taghælding. En stor siddetrappe formidler overgangen til det nye arbejdsmiljø med fælles personalefaciliteter på 1. sal.

Arkitektonisk tilgang
Tilbygningen består af to kileformede bygningskroppe – Landsbytorvet og Børnehaven Ejer Baunehøj. Bygningen er placeret så de mest brugbare dele af grundens nærarealer mod vest og øst udnyttes bedst muligt og i sammenhæng med arealet udlagt til legeplads.

Tilbygningen tager sit udgangspunkt i en ambitiøs energiklassificering, der fordrer et tæt og kompakt hus. Der har være fokus på at skabe tryghed i den enkelte gruppe og hos det enkelte barn, samtidig med en tæt kontakt til husets fællesfaciliteter og den samlede landsbyordnings tilbud. Små nicher, skæve vinkler og runde hjørner i grupperne, i fællesområderne og på landsbytorvet giver mulighed for varierede oplevelser i huset. Huset er skabt til en fleksibel, varieret og udfordrende hverdag for børn og voksne.

Børnehaven består af en kileformet bygning i en etage. Det giver en spændende, fleksibel og varieret midte med mange forskelligartede udnyttelsesmuligheder. Midterdelen er institutionens rygrad, der starter ved fællesrummet og ender i det kreative værksted. På vejen danner organisk formede grupperum sammen med ovenlys små steder og ophold.

Fotos: Risskov Entreprise