Børnehuset Tranehaven - Ny profilinstitution i Brøndby med fokus på natur, bæredygtighed, biodiversitet og science

BYGHERRE:
Brøndby Kommune

PROJEKT:
Ny integreret profildaginstitution til 9 grupper, 160 børn, inkl. pædagogisk uderum – med fokus på natur, bæredygtighed, biodiversitet og science.

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i totalentreprise. Projekteringsledelse, projektering, IKT-ledelse

AREAL:
ca. 1.800 m² bygning, ca. 12.000 m2 landskab

BYGGESUM:
42 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Jönsson A/S, OJ Rådgivende Ingeniører A/S

ÅR:
2022 – 2024

VISUALISERINGER:
JJW Arkitekter

Ny Daginstitution Tranehaven er en profilinstitution, hvor børnelivet tilrettelægges pædagogisk ud fra et overordnet tema med hovedvægt på bæredygtighed, natur og biodiversitet. Temaer som skinner igennem både i bygningen og udearealerne. Daginstitutionen er dimensioneret til ca. 160 børn og en personalegruppe på omkring 30 personer. Daginstitutionens 2 fløje er generiske og der er i disponeringen lagt vægt på, at daginstitutionen nemt kan tilpasses fremtidige ændringer i børnetal og pasningsbehov. Som udgangspunkt er institutionen indrettet til 4 vuggestuegrupper og 5 børnehavebørn.

Børnehusets disponering
Bygningen er placeret på den sydligste del af grunden ned mod Park Allé. Bygningen fungerer som overgang fra byens puls til de store sammenhængende udearealer der strækker sig op mod nord og den grønne kile der løber ned gennem boligområdet Tranehaven. Bygningen er disponeret som en firlænget gård opdelt i 2 vinkelfløje. Til forskel fra en klassisk firlænget gård er Tranehaven disponeret med et nutidigt arkitektonisk tvist, her ankommer man til hovedindgangen på ”ydersiden” af gården hvilket betyder at gårdrummet får en meget rolig og privat karakter. Gårdrummet skaber rammen om trygge og overskuelige bygningsnære arealer og tilbyder rum til den rolige og fordybede udeleg.

Adgang til gårdrummet er placeret i det modsatte hjørne af hovedindgangen. Her mødes de 2 vinkelfløje i en stor rummelig udezone der adskiller gården fra de øvrige udearealer. Zonen overdækkes med transparent overdækning. I forbindelse med overdækning udføres en afskærmning der yder det formål at kunne lukke gårdrummet helt af hensyn til områdets støjgener.

Bygningen udføres hovedsageligt i 1 plan således, at alle primære børnearealer har adgang direkte til det fri. Der er arbejdet med at skabe en gennemsigtighed imellem inde- og uderum, bl.a. ved mange ud- og indgange samt store glaspartier i gang og fællesarealer, hvor siddenicher giver børnene mulighed for at opholde sig og følge med i udelivet.

I hverdagen vil forældre og børn som oftest bruge de indgange og garderober som hører til deres gruppeenhed. Garderober er placeret langs fløjenes yderside. Grupperummene er udlagt som 2 L’er omkring et toilet/puslerum. Grupperummet opdeles i et primært opholdsrum med et tilstødende stillerum. Dette giver god mulighed for arbejdet med forskellige pædagogiske læremål. Liggehallen er uopvarmet men udført helt bygningsintegreret og paceret i det nord/østlige hjørne. Daginstitutionens fællesområde er udformet som en bygning i 2 plan hvor 1. sal disponeres til personalefaciliteter og et pædagogisk værksted. På stueplan er der indrettetmed et produktionskøkken og et stort pædagogisk værksted hvorfra der er udgang til det lukkede gårdrum.

Udtryk og materialevalg
Ambitionen med de valgte materialer er, at tilbyde en overflade og et udtryk der understøtter ideen om at daginstitutionen er en bygning med et neutral look der opleves som et bagtæppe for de grønne omgivelser både set fra gårdrummet og de øvrige udearealer.

Facaderne fremstår i træ hhv. spån- og listebeklædning der med tiden vil patinere gråt. Træbeklædningen er valgt både pga. træets evner ift. bæredygtighed men også iforhold til oplevelse af træet som et taktilt og varmt materiale. Depoter i terræn fremstår i træ som hovedbygning.

Tagene udføres henholdsvis som grønt tag med Sedum og tagpap. Et mindre område af taget udføres med solceller.

Materialevalget indendørs er udført rolige og afdæmpede og gulvfarver, fliser, fast inventar og farvesætning i daginstitutionen er udarbejdet i en gennemgående designlinje, hvor træpaneler ligesom udenfor bidrager med en varme