Børnehuset Solkernen - Passivhus vuggestue i Odense

Bygherre:
Odense Kommune

Ydelse:
Arkitektrådgivning

Type:
Nybygning efter passivhus-principper, med svanemærkede produkter

Areal:
870 m²

Byggesum:
23 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Moe & Brødsgaard Rådgivende Ingeniører, Metopos ApS Landskab

År:
2008-2010

På en grund i det tidligere Odense Offentlige Slagtehuse, Odense C er etableret en 55 børns vuggestue med bred anvendelse af svanemærkede produkter. Institutionen er certificeret som passivhus.

Placeret i den bevaringsværdige og historiske kontekst, harmonerer vuggestuens nye arkitektur på en gang med de eksisterende slagteribygninger, samtidig med at den er en visuel dynamo for transformationen af området, som Odense Kommune har igangsat.

I udformningen af vuggestuen er der arbejdet bevidst med integreringen af passivhus-principper, så som optimering af bygningens solorientering, bygningskompakthed og bygningstæthed, herunder principper for ventilation.

De største åbninger i facaden orienteres mod syd og vest. Ved hjælp af sydorienterede orangerier (uopvarmede overgangsrum) udnyttes den ”passive” solindstrålingsenergi. I sommerperioden fungerer Orangerierne som naturlig ventilationskakte, der trækker varm luft ud af grupperummene. I opvarmningsperioden akkumuleres varmen fra solindstråling videre ind til de bagvedliggende grupperum.

Mod nord og øst holdes facaden mere tillukket og kompakt, her er vuggestuens store krybbe-, service- og teknikrum placeret. Disse ”passive” elementer giver en bygning, der i udtryk spiller op til slagteriets mere tillukkede og tunge arkitektur.

Institutionen er opført i massive træelementer i både inder- og ydervægge. Udenlandske erfaringer viser, at massive træhuse er sunde bygninger med et godt indeklima og lavt energiforbrug. Træ er et miljøvenligt byggemateriale, let at transportere, forarbejde og genskabe. Pædagogisk set er vuggestuen skabt i tæt samarbejde med Odense Kommunes institutions afdeling med udgangspunkt i mindre børns primære behov. Fokus er på det selvhjulpne barn, vuggestuen opdelt i mindre overskuelige enheder, hvor barnet kan finde tryghed i små grupper. Som nye pædagogisk-arkitektonisk elementer introduceres legegarderober og orangerier.