Børnehuset Løvstikken - Integreret dagtilbud i Nye

Bygherre:
Aarhus Kommune

Adresse:
Løvstikkevej 952, 8200 Aarhus N.

Projekt:
Nybyggeri af daginstitution til 132 børnehavebørn, 72 vuggestuebørn og 48 ansatte / Energiklasse if. miljørigtig projektering Aarhus Kommune

Ydelse:
Totalrådgivning. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, skitsering, brugerproces, projektering og projekteringsledelse, byggeledelse og opfølgning under udførelse, udbud i fagentreprise.

Areal:
1735 m²

Samlede omkostninger:
41,2 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

År:
2019-2021

I Aarhus nye bæredygtige bydel, Nye, syd for Elev, ligger det nye dagtilbud. Børnehuset Løvstikken er en kompakt daginstitution i 2 etager, udformet i tre skarpe, kubiske volumener, med en arkitektur der passer smukt ind i lokalplanens visioner for området.

Institutionen er disponeret med 2 fløje, som bliver samlet med et fælles hjerterum med ankomst, garderobe, primær cirkulation, motorikrum og pædagogisk køkken. Det kompakte hus giver en let overskuelig bygning, med korte interne afstande og sikrer det nære og trygge rum i det store fællesskab.

Trappen som husets arkitektoniske og sociale hængsel
Huset er opdelt med vuggestue placeret i stueetagen og børnehaven på 1. sal. Trappen mellem stuen og 1. sal fungerer som et samlende hængsel for hele institutionen, hvor den i stueetagen bliver til et møbel, med plads til møder på tværs, motorisk udfoldelse, leg og ophold.

I forbindelse med trappen er en elevatorkerne, som er beklædt med akustikplader i træ, udsmykket med kunst. Et dobbelthøjt rum og ovenlys omkring trappen sikrer et godt dagslys i rummet og visuel forbindelse mellem etagerne. På 1. sal bliver værnet rundt om det dobbelthøje rum udført i samme materiale som elevatorkernen, med kighuller og legebokse med glas.

Legeplads med noget for enhver
Vuggestuelegepladsens nærmiljø er kodet til ophold og ro. Her er der sandkasser, legehuse, gynger, græsbakke og overdækkede siddepladser. I legepladsens mellemzone er der plads til kreativ og motorisk udfoldelse, med græsbakker, balancebane og sansehave. I vuggestuelegepladsens fjernzone er der plads til vild leg og boldspil på et stort græsareal.

Stier på børnehavens legeplads fører børnene rundt fra den ene zone til den anden. I den nære zone er der  plads til ophold og ro, med bålhytte, højbede og en græsbakke med siddetrin. I mellemzonen er der plads til motorisk udfoldelse, hvor en stor bakke med rutchebaner, klatrenet og reb inviterer til masser af aktiv leg. I legepladsens fjernzone er der etableret muligheder for leg med fart over feltet, hvor børnene både finder en boldbane og mooncar-bane, som snor sig om forskellige legeaktiviteter som gyngestativer og en græsbakke med tunnel og balancebane.

Både vuggestuens og børnehavens legeplads er omkranset af et bælte med enggræs og blomster.

Materialeholdning og bygningsudtryk
Institutionens facader er holdt i primært vedligeholdelsesfrie materialer med grå facadeplader og lodrette trælameller af varmebehandlet træ. For at mindste husets visuelle skala og for at skabe en skyggeeffekt på facaden, er facadepladerne sat på klink. Bygningens kubiske former er indrammet af en træramme, der skarpt optrækker husets hjørner og afslutning ved taget.