Børnehuset Lille Dalby - Lavenergiklasse 1

Bygherre
Hedensted Kommune

Ydelse
Arkitektrådgivning

Type
Nybygning, lavenergiklasse 1

Areal
905 m²

Byggesum
14,5 mio kr.

Tilknyttede rådgivere
Moe & Brødsgaard Rådgivende Ingeniører

År
2008

Integreret daginstitution i lavenergiklasse 1
Børnehuset Lille Dalby er en integreret daginstitution for 0-6-årige med plads til 102 børn. Institutionen er opført som lavenergiklasse 1 byggeri og er beliggende på en naturskøn grund tæt ved Torup Å i Hedensted.

Børnehuset er placeret på sin naturskønne grund, så udsigten mod landskabet og Torup Å udnyttes bedst muligt. Husets orientering, udformning og tekniske løsninger er gennemført i en integreret designproces, hvor krav til miljørigtighed går op i en højere enhed med husets arkitektur og indretning. Dette har haft stor betydning for disponeringen af bygningen på grunden, idet bygningsfacaden af energimæssige hensyn begrænses mod nord, mens den udvides og gøres stor mod syd. Dette skaber de bedste betingelser for at bygge en bygning i lavenergiklasse 1 bygning som daginstitution.

Bygningens buede form bevirker at bygningen åbner sig omkring fællesrum og udviklingsmiljøer, samtidig med at der opnås en fin udsigt over landskabet fra alle grupperum og orangerier. Husets overordnede indretning er udformet i mindre bygningsafsnit medvirker til, at institutionen er nemmere at overskue for det enkelte barn og at indeklimaet, bl.a. akustikken, er stærkt forbedret i forhold til andre institutioner i tilsvarende størrelse.

Naturskønne pædagogiske rammer
Pædagogisk fokuserer børnehuset på udeliv, miljø og bæredygtighed samt børns indlæring og udvikling gennem udfoldelse og afprøvning af grænser i udfordrende rammer såvel ude som inde. Der er derfor draget nytte af børnehusets naturskønne omgivelser ved at lægge stor vægt på overgangen mellem ude- og inderum. Orangerierne bidrager positivt til institutionens varmetransmission, men lige så væsentligt bidrager de til at skabe en fin overgang mellem ude- og inde. I disse rum, der har karakter som uderum, men er skærmede for vejr og vind, kan man udfolde sig kreativt og lege ude-lege uanset vejrets luner.

Miljøvenlige materialer
Bygningen er opført i miljøvenlige materialer med indervægge og skillevægge i præfabrikeret massivtræselementer. Facaden fremstår henholdsvis hvidpudset og med pladebeklædning. Taget er udlagt med sort tagpap med ensidig taghældning. Vinduer fremstår udvendigt med aluminiumsoverflader og indvendigt i træ. Indvendige gulve i gange og opholdsarealer er udlagt med linoleumsbelægning, mens der i vådrum er klinkebelægning. Væggene er malet i lyse nuancer, mens enkelte massivtræsvægge i grupperum fremstår med synlige træoverflader med akustikregulerende felter.