Børnehuset Horsegaard - Ny integreret børneinstitution til 10 grupper

BYGHERRE:
Skanderborg Kommune

PROJEKT:
Ny integreret daginstitution til 10 grupper inkl. pædagogisk uderum

YDELSE:
Underrådgivning til TR. Arkitekt og landskabsarkitektrådgivning, brugerproces, skitsering, projektering, procesledelse, udbud i hovedentreprise, opfølgning under udførelse og fagtilsyn

AREAL:
1.300 m² bygning, 15.000 m² grund

BYGGESUM:
32 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (totalrådgiver)

ÅR:
2022-2025

Placeringen af den nye daginstitution, tager afsæt i byggegrundens historie og gården Horsegaard, der lå som en klassisk gårdbebyggelse i det historiske landsbymiljø i Galten. Gården menes at være en af de første bebyggelser i byen.

I dag opleves, i netop denne del af Galten, en særlig landsbystemning med Galten Kirke, bindingsværkshuse og stråtage.

Gårdmotivet er gennemgående i både hovedbygningens længeform, samt skurbebyggelse på grunden. Området udfolder sig på 1,5 Ha og giver derfor rigtig god mulighed for at indrette uderum med fokus på forskellige læringsrum, som tager afsæt i naturen på grunden. De eksisterende træer, der bevares er med til at opdele udearealet i klare områder, med stor synlighed fra børnehuset. Gårdspladsen danner ramme om de nære aktiviteter, som binder ude og inde sammen. Et bredt udhæng sikrer gode opholdsmuligheder langs facaden, samt en indarbejdelse af den tidligere gårdsplads’ pigsten, sikrer en god synlig plads med børnehusets flagstang.

Organisering af børnehuset

Organiseringen af Børnehuset Horsegård er inspireret af det landlige liv med en central, samlende gårdsplads, der kan danne ramme for fællesskabet i børnehuset. Her er der adgang til børnehuset for forældre og børn, og gårdspladsen danner dermed ramme omkring det uformelle møde i dagligdagen, ligesom det også er her man kan samle flere grupper, eller afholde fælles arrangementer i samspil med fællesrummet inde i huset. Gårdspladsen defineres yderligere af en udebase, hvor en overdækning, samt et opbevaringsskur kan danne ramme om forskellige udeaktiviteter.

Børnehuset Horsegaard organiseres overordnet set i tre klynger, som i det daglige fungerer som tre enheder med faciliteter til børn fra 0 til 6 år. Barnet skal således kun forholde sig til den klynge, som det hører til i sin tid i børnehuset.

Hver klynge består af:

– Ét grupperum til vuggestuebørn

– To eller tre grupperum til børnehavebørn

– Børnetoilet, som opdeles i mindre rumligheder

– Opvarmet krybberum til sovende børn

– Grovgarderobe med plads til børnenes udetøj, samt fodtøj

– Fordelingsareal med opbevaringsmulighed til børnenes skiftetøj, samt ekstra udetøj

 

Klyngerne adskilles hhv. af daginstitutionens fællesrum med science værksted, produktionskøkken, ventilationsrum, rengøringsrum og personaleafdelingen. Mellem klyngerne ligger der ligeledes stillerum/nicher til stille ophold, som kan bruges til møder blandt personale, forældre og særlige fagpersoner, samt til stille aktiviteter med mindre børnegrupper. I alle mellemrum, er det muligt at komme ud på gårdspladsen. Mellemrummene er adgangsgivende for børnehusets personale, samt varelevering til centraldepotet og produktionskøkkenet.

Klyngerne disponeres som små huse i huset. Hver klynge har egen primære indgang, som klyngens tilknyttede børn og forældre bruger i det daglige.

Træelementer sikrer lav CO2-udledning

Huset opføres som et træelementbyggeri, for at sikre en lav CO2-påvirkning fra de anvendte materialer, samt en effektiv byggeproces. Både ydervægge, tage og så vidt muligt indervægge leveres som færdige elementer til montage på byggepladsen.

Børnehusets udtryk er et let og lyst hus, der indrammes af et vandret mørkt bånd i form af udhængets sternbeklædning.

Farvesætningskonceptet tager afsæt i den organisatoriske disponering af børnehuset med tre børneklynger, som orienterer sig mod den samlende, fælles gårdsplads.

De tre klynger tildeles hver sin signalfarve. Børnehuset farvesættes generelt med en neutral farve- og materialepalette, som suppleres af farvesatte bygningsdele/elementer, der relaterer sig til klyngernes forskellige farver.

Farvesætningen virker vejvisende og giver identitet til klyngerne – således ved man altid hvor i huset, man er.