Børnehuset Hånbæk - Ny bæredygtig daginstitution

BYGHERRE:
Frederikshavn Boligforening

TYPE:
Ny daginstitution / Energiklasse 2020

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i totalentreprise; Konkurrenceforslag, projektering, fagtilsyn

AREAL:
1160 m²

BYGGESUM:
12 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Arne Andersen, NIRAS

ÅR:
2012-2013

Integreret daginstitution i Frederikshavn
Børnehuset Hånbæk tager sit udgangspunkt i den ambitiøse energiklassificering, der fordrer et tæt og kompakt hus, de ønskede funktioner i byggeprogrammet samt tryghed i den enkelte gruppe og hos det enkelte barn, men samtidig i tæt kontakt til husets fællesfaciliteter.

Små nicher, skæve vinkler og runde hjørner i grupperum og i fællesområderne tilgodeser ønsket om ’de skæve vinkler’ i huset. Himmellys og sjove varierede udkig til omgivelserne og himlen er desuden en væsentlig faktor for oplevelserne i Børnehuset Hånbæk. Det er det klare mål at skabe en fleksibel, varieret og udfordrende hverdag for børn og voksne, og de mange kvaliteter kommer til udtryk i definerede kontraster, som ude/inde, oppe/nede, lys/skygge, høj/lav, stor/lille, og udgør sammen med ’blide’ overgange et særligt liv i institutionen.

Kompakt bygningsform – lavenergiklasse 2020
Børnehuset Hånbæks fysiske form tager udgangspunkt i en rektangulær, næsten kvadratisk super kompakt bygningskrop, der gennem en forskydning af nord- og sydfacaden tilpasser sig byggefeltet ved at placere sig så langt mod nord og øst som muligt. Det giver de bedste vilkår for at opnå høj lavenergistatus. På den måde reduceres det samlede overfladeareal, og et minimum af varmetab sikres.

Udnyttelse af solindfaldet er ligeledes yderst vigtigt for at opnå et byggeri med et lavt energiforbrug. For at udnytte den passive solvarme optimalt, er samtlige grupperum orienteret mod solgivende retninger. Generelt er der indarbejdet store vinduespartier, så gode dagslysforhold og suveræn kontakt til omgivelserne opnås.