Børnehuset Brillesøen - Ny daginstitution i Albertslund

BYGHERRE:
Albetslund Kommune

PROJEKT:
Ny integreret daginstitution til 11 grupper inkl. udearealer

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning gennem alle faser i totalentreprise. Skitsering, projektering, brugerproces, fagtilsyn og projektopfølgning.

AREAL:
1550 m2

BYGGESUM:
42,6 mio. kr.

TEAM:
CombiByg, Danakon

ÅR:
2023-2025

Grønne omgivelser og mere end en institution
Omgivet af grønne arealer ligger Albertslunds nye daginstitution Børnehuset Brillesøen. Børnehuset har en fantastisk placering i rolige omgivelser, med kig til grønne arealer og lægivende træer, der omkranser det meste af grunden. Børnehuset Brillesøen er et hus, der byder alle velkommen, her er der rum til det gode samarbejde og en uformel snak, der bidrager til at skabe tryghed både hos børn, forældre og personale.

Børnehuset vil i fremtiden danne rammen om hverdagen for 182 børn fordelt på 6 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper, dog indrettes grupperne således, at der er mulighed for at ændre hvis der i perioder er behov for at ændre fordelingen af børnehave og vuggestuegrupper. Institutionen inddeles i 4 klynger, med hvert deres tema og decentrale indgange. Hertil kommer en central hovedindgang, hvor der ligeledes er direkte adgang til personaleafsnittet.

Det lille i det store
Både inde i bygningen og ude på legepladsen, er der logiske opdelinger og inddelinger, der sikrer oplevelsen af ”det lille sted i den store sammenhæng”. De 4 klynger er disponeret, så de kan bruges som selvstændige enheder. Hvis man lukker døren mod fordelingsarealet, kan et børneområde med 2-3 grupper fungere helt uforstyrrede en del af dagen.

Klyngerne er disponeret med et centralt fællesareal omkranset af 2-3 grupperum. Fællesarealet fungerer både som et fællesareal hvor børnene kan lege og som garderobe. Garderobemodulerne kan variere mellem væghængte garderober og mobile garderober der gør det muligt at ommøblerer fællesarealet, så det kan anvendes til samling af alle børn i klyngen eller blot til en aktivitet for en enkelt gruppe af børn.

Materialevalg
Børnehuset Brillesøen er et lavmælt hus, der umærkeligt indlejrer sig på den smukke naturgrund. Den grønne ( eller grå) facade giver bygningen et enkelt og præcist udtryk. Et udhæng i varmebehandlet træ danner rammen om trygge opholdsarealer tæt på grupperne langs de syd- og vestvendte facader.

Indvendigt skabes der rolige og æstetiske omgivelser for børnene. Gulvene har stor betydning da børnene leger og opholder sig på gulvet en stor del af dagen. Gulvene tænkes i alle opholdsarealer udført i linoleum. Linoleum har et blødt udtryk og en behagelig overflade. Klyngerne tildeles hver deres farvetone på gulvene. Farverne er med til at zonere i klyngerne og giver samtidig hver klynge deres egen identitet.