Børnehuse i Kjellerup - 2 nye integrerede daginstitutioner

BYGHERRE:
Silkeborg Kommune

ADRESSE:
Hasselvej & Vestergade, Kjellerup, 8600 Silkeborg

PROJEKT:
2 nye daginstitutioner til hhv. 176 børn og 124 børn

YDELSE:
Totalrådgivning. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, brugerproces, program, disponering, projektering, projekt- og projekteringsledelse, bæredygtighedsledelse, udbud i fagentreprise, opfølgning, byggeledelse og fagtilsyn.

AREAL:
Hasselvej: 1.765 m2 bygning, 17.600 m2 grund
Vestergade: 1.242 m2 bygning, 12.100 m2 grund

ANLÆGSRAMME:
63 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
D.A.I.

ÅR:
2020-2023

Som erstatning for 4 nedslidte eksisterende daginstitutioner i Kjellerup skal opføres to nye, tidssvarende børnehuse. Børnehusene placeres på to forskellige adresser i byen, hhv. Vestergade på en smal grund centralt i byen i en grøn slugt, og Hasselvej, på en stor åben grund i udkanten af byen med en multiarena og udendørs bevægelsesfaciliteter som nærmeste nabo.

De to nye bygninger har samme organisatoriske udgangspunkt med variation i antallet af børn/børnegrupper. Bygninger er udformet ud fra de specifikke forhold på de to placeringer og har således forskelligt bygningsudtryk og varieret kompakthed i plandisponeringen.

På Hasselvej anvendes bygningskroppens længer til at opdele den store grund og skabe mindre og beskyttede udemiljøer tilpasset børneskala. Huset er organiseret i 3 oaser bestående af 3-4 grupperum, nære fællesfaciliteter, garderobe og toiletter, så børnene ikke behøver at forholde sig til den store institution.

Grunden på Vestergade har en høj grad af Skovkarakter, som bevares ved placeringen af den nye bygning. Et smalt byggefelt medfører en kompakt bygningskrop, hvor udskæringer skaber små intime gårdrum og trækker dagslys ind i bygningen. Her er ligeledes organiseret med 3 mindre oaser bestående af 2 grupperum, aktivitetsrum og et mindre fællesområde samt toiletter og garderober.

Parallelt projektforløb – forskudt udførelse
Begge børnehuse er udbudt samlet i totalrådgivning og er disponeret og projekteret parallelt med inddragelse af en brugergruppe gennem arbejdsøvelser rettet mod hver af de nye daginstitutioner. I brugerprocessen har fokus været på at identificere forskellighederne i de to projekter, så hvert sted har fået sin egen unikke identitet.

De nye børnehuse udbydes samlet i en fagentreprise, men opføres efter hinanden, da børnehuset på Vestergade erstatter en eksisterende daginstitution. Børnene skal derfor genhuses i den nybyggede daginstitution på Hasselvej under byggeperioden.

DGNB-krav indarbejdet i projekterne
Det er ikke ønsket at børnehusene skal DGNB-certificeres, men projekterne er disponeret, projekteret og udført med indarbejdelse af bygherrens definerede mindstekrav iht. DGNB-systemet. Der er således udført DGNB-screeninger med anvendelse af Frame som arbejdsværktøj til løbende at vurdere opfyldelsen af mindstekravene.