Børnehus Sdr. Omme - ny integreret daginstitution opført i træ

BYGHERRE:
Billund Kommune

PROJEKT:
Ny integreret daginstitution.
Opføres efter Den Frivillige Bæredygtighedsklasse

YDELSE:
Bygherrerådgivning, arkitekt og landskabsarkitekt.

AREAL:
1225 m2 bygning + udearealer

BYGGESUM:

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
LB Consult A/S, Drias A/S

ÅR:
2022 – 2025

 

Nyt børnehus på eksist. grund
Vi befinder os tæt på skov og land, og derfor er bygningen udformet som et klassisk længehus med træbeklædning. Saddeltaget er med svag hældning og har mindelser til den klassiske landbrugsbygning. Der er valgt bæredygtige materialer og konstruktioner med lang levetid. Det ny børnehus i Sdr. Omme etableres, hvor en utidssvarende børnehave var beliggende. Denne er nedrevet for at give plads til det ny børnehus.

Projektgrunden er placeret på kanten af by og skov. Mod øst er parcelhuse, mod nord et skovlignende parkareal med den hesteskoformede og træbeklædte bygning Naturrum Sdr. Omme som nærmeste nabo. Mod vest og syd er der skovarealer. Børnehavens grund og udearealer bærer også præg af denne karakter. Således er legepladsen tæt beplantet af træer og buske. Således kan du altid finde ro, skygge og læ på legepladsen, ligesom den er kendetegnet ved en masse små rum og hyggeloge kroge. En rigtig naturlegeplads. Dette søges bevaret i videst muligt omfang. Derfor placeres det nye børnehus, hvor det eksisterende i dag er beliggende, ligesom ind- og udkørselsforholdene genbruges. På denne måde sikres et minimalt indgreb i de nuværende udearealer. Eksisterende hegn omkring legepladsen bevares ligeledes.

Træhus opført efter Den Frivillige Bæredygtighedsklasse
Huset er udformet som en enkel længebygning, med en overskuelig
planløsning: – Fællesrum i midten, – Vuggestuen mod øst, – Børnehaven mod vest, – Personale, køkken og teknik mod nord. Det hele bindes sammen af en forbindelseslinie, der giver et gennemgående kig på langs i huset.

Træ er det gennemgående materiale til både konstruktion og beklædning. Der er valgt byggeteknisk sikre løsninger i form af et stort udhæng, høj sokkel og offerbrædt mod sokkel. Træet er naturimprægneret og vinduesrammerne er i rå aluminium. Taget er et ståltag. Ovenlys og hætter er samlet i en “mønning” på tagryggen.

Rum til børnene er primært placeret mod syd orienteret ud mod legepladsen.
Her er store glasarealer og på denne måde bindes ude og inde sammen. Den smukke naturlegeplads integreres i huset. Tre steder i børnehuset åbnes rummene op i højden: I fællesrummet og i de to garderober. Der etableres ovenlys i de skrå lofter, og dermed skabes smukke rum og en behagelig rumlig variation i huset. Der etableres tre primær indgange i bygningen; Hovedindgang mod nord, samt de to børnegarderober mod syd. Disse indgange er markeret ved en tilbagetrækning i facaden. På samme måde er facaden også ved fællesrummet trukket tilbage for også her at markere en særlig kobling mellem inde og ude. Bygningen er kendetegnet ved et stort udhæng, der kan skabe læ og skygge tæt på bygningen. Mange steder langs facaden integreres bænke, så man kan sidde “på huset”.

I husets vestlige ende er der faciliteter til børnehavebørnene. Her er fire grupperum i varierende størrelse og udformning. To af grupperummene har ovenlys. Det nordvestvendte grupperum indrettes som kreativt grupperum. Her er der fast inventar med bordplade og vask i rustfri stål. Desuden er her udgang til et udeværksted, som børnene kan benytte til kreative aktiviteter. Centralt beliggende er børnehavens garderoberum. Her er skabe til børnenes tøj og adgang til legepladsen. Garderoben er adskilt fra gangarealet af en rumdelende møbel med tekøkken og garderobe til de voksnes tøj.

Udearealer
Kun udearealerne tæt på bygningen skal bearbejdes i forbindelse med projektet. Øvrige arealer skal lades uberørte Grundtanken for udearealerne bliver derfor, at alle nye udearealer skal udføres, så det falder naturligt sammen med de nuværende udearealer. Således skal stier, belægninger, kantafgrænsninger, hegn mv. udføres på samme måde som det, der allerede er på grunden. Af nye elementer skal der etableres flg.; Ny legeplads til vuggestuen, bestående af sandkasse og trædæk med en lille kant, stolper til solsejl, lille mooncarbane (med asfaltbelægning), samt gynger. Begrønnet hegn mellem vuggestuen og børnehavens legeplads. – Nyt samlingsareal til børnehaven foran fællesrummet, bestående af: Stor sandkasse med trædæk og legehus, trædæk med lille kant og træ i midten, stolper til solsejl, højbede og græsareal foran bålhytte og bakke. Der skal etableres nye siddetrin på eksisterende bakke.