Børnehaven Løvetand - Ny daginstitution i Seest

Bygherre:
Kolding Kommune

Adresse:
Seestvej 10, 6000 Kolding

Projekt:
Ny daginstitution med multisal og snoezelrum / Energiklasse 2015

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i TE; Konkurrenceforslag, projektering, grafisk arbejde, fagtilsyn

Areal:
1890 m²

Byggesum:
24,5 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Dansk Boligbyg, d.a.i.

År:
2013-2015 (ibrugtaget)

Foto:
Jesper Balleby

Præmiering:
Hædrende omtale ved Kolding Kommunes Arkitekturpris 2015

Ny daginstitution med specialbørnehave
Børnehaven Løvetand er en institution til mange forskellige børn – også børn med særlige behov. Huset er indrettet så netop disse behov tilgodeses på en let og ‘integreret måde’ til gavn for alle husets brugere.

Projektet er opført i energiklasse 2015 uden brug af aktive energikilder, og den nye institution er endvidere forberedt til i fremtiden at kunne producere sin egen energi. En EnergiHytte i gårdrummet har dog allerede solceller på taget, som bruges pædgogisk til leg og læring om bæredygtighed, naturen og vore resourcer.

Disponering af bygningen – plads til 114 børn med forskellige behov
Børnehaven Løvetand er en robust og fremtidssikret grøn daginstitution med plads til 114 glade børn – med stor fokus på specialgruppernes særlige behov, grupperums-størrelser generelt, nære flexkvadratmeter, samt kreative- og udviklende fællesfaciliteter – både inde og ude. Husets plandisponering består af to længer, der med et enkelt knæk, er med til at give gårdrummet og udearealerne karakter. Derudover er indarbejdet et stort antal åbne og lyse fællesområder, der spænder på tværs af huset uden at forstyrre grupperummene unødigt, således at den daglige bevægelse gennem bygningen byder på en række varierede ud- og gennemkig.

Institutionen har derudover et dagplejecenter, en multisal og sit helt eget snoezelrum til gavn for alle husets brugere.

Kunstnergruppen Bank & Rau har udsmykket institutionen, og projektet er støttet af Statens Kunstfond.

Bæredygtig strategi
– God udnyttelse af passivsolenergi og optimale dagslys forhold i grupperum og fællesfaciliteter
– Rum med særlige pædagogiske bæredygtige tiltag – ex. EnergiHytten med belysning styret af solen
– ingent føringssystem og behovstyret ventilationsanlæg med min. 85 % varmegenvinding
– Valg af materialer og byggesystem i forhold til bæredygtige principper samt drift og vedligehold
– Inddragelse af byen omkring, bl.a. med etablering af ny bydelsplads.