Bevægelsesinstitution og multihal i Horsens - Ny integreret daginstitution med fokus på bevægelse

BYGHERRE:
Horsens Kommune

ADRESSE:
Banegårdsgade 14, 8700 Horsens

PROJEKT:
Ny daginstitution og multihal

YDELSE:
Bygherrerådgivning, arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning. Bruger- og interessentinddragelse, idéoplæg og programmering, dispositions- og projektforslag. Lokalplanproces, udbud i totalentreprise, bedømmelse, bygherrerådgivning ifm. projektering og udførelse

AREAL:
800 m² daginstitution, 200 m² og 1000 m² multihal

BYGGESUM:
ca. 40 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Viggo Madsen rådg. ingeniører

ÅR:
2018-2023

I et byudviklingsområde i Horsens, på den tidligere godsbane-grund tæt ved Horsens Station og det nye campus-område, skal opføres en ny daginstitution i kombination med en multihal. Daginstitutionen, der får en særlig bevægelsesprofil, skal have plads til 180 børn i alderen 0-6 år samt produktionskøkken. Bevægelsesfaciliteterne omfatter multihal, motoriksal og bevægelsessal samt omklædning.

Daginstitution og bevægelsesfaciliteter er sammenflettet funktionsmæssigt, så der opstår et spændende flerbrugermiljø omkring den nye daginstitution og de 3 bevægelsessale. Projektet omfatter desuden etablering af udearealer på grunden med legeplads, p-anlæg samt vandhåndtering.

Bygherrerådgiver fra vision til færdigt byggeri
Pluskontoret Arkitekter er gennemgående bygherrerådgiver for Horsens Kommune fra indledende idéoplæg til færdigt byggeri. Indledningsvis er arbejdet med formulering af visioner for projektet, en proces omkring afklaring af mulige placeringer og volumenstudier i samarbejde med naboprojektet, BRF Håndværkskollegiet, samt pædagogisk programmering med inddragelse af brugere og interessenter.

Dispositionsforslaget danner grundlag for en lokalplanproces og projektet er efterfølgende konkretiseret i form af et projektforslag, byggeprogram samt udbudsmateriale for udbud i totalentreprise.

Under bedømmelse, kontrahering, projektering og i udførelsen, vil Pluskontoret Arkitekter fortsat varetage bygherrerådgivning, herunder projektgranskning og bygherretilsyn.