Bavne Ager - Seniorbofællesskab og seniorboliger

Bygherre: OK-Fonden

Adresse: Gilleleje

Type: Nybyggeri af 40 seniorboliger og et fælleshus. Et seniorbofællesskab med 24 boliger og tilhørende fælleshus og 16 seniorboliger med tilknytning til naboliggende plejehjem.

Ydelse: Bygherrerådgivning, Arkitektrådgivning og landskabsarkitektrådgivning, skitsering, projektering t.o.m. dispositionsforslag, brugerproces, ikt-ledelse

Areal: I alt 3350 m². Tæt/lav boligbebyggelse i en til to etager + fælleshus på 140 m². 17.470 m² grund

Byggesum:

Tilknyttede rådgivere: Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

År: 2018 – 2022

Kategorier:
Seniorbolig, seniorbofællesskab, tryghedsbolig, fælleshus

Seniorboliger i naturskønne omgivelser
På en naturgrund i udkanten af Gilleleje kommer de to bebyggelser til at ligge bynært med stiforbindelse gennem villakvarteret, let adgang til offentlig transport og med byens nye plejehjem som nabo. Samtidig er der udsigt over åbne marker og grunden udlægges som et naturmiljø med regnvandssø, træer, høje græsser og engblomster. Der sørges for fuld tilgængelighed med fast belagte veje, stier og terrasser. Begge bebyggelser tilpasses den omgivende by med teglfacader og sadeltage samt nedskalering ved fortandinger i klyngerne.

Bofællesskabet danner et indre gårdrum hvor fælleshuset ligger som det første man møder fra p-pladsen. Boligerne er placeret i 4 længer med 6 boliger i hver – 3 boliger i stueplan med direkte adgang til terrasse, og 3 boliger på 1. sal med stor vest-vendt altan samt fælles altangang mod øst. Bofællesskabet er disponeret så det inviterer til fællesskab ved at synliggøre de fælles opholdsmuligheder både ved ankomst og fra samtlige boliger. Samtidig er der plads til individualitet og privatliv både inde og ude. Der er bygningsintegrerede elevatorer og skure for at lette adgangen hertil og skabe fri sigtbarhed i gårdrummet. Der er 3 forskellige boligstørrelser med 2 eller 3 værelser i bofællesskabet.

De 16 seniorboliger er alle rummelige 2-værelses boliger på terræn med egen terrasse og bygningsintegrerede skure lige ved døren. Boligerne er udlagt så der er kig på tværs, hvorved der opnås tryghed i at beboerne kan holde lidt øje med hinanden. Køkken og entré ligger mod ankomstsiden, mens stue og soveværelse ligger privat mod havesiden. Seniorboligerne er tiltænkt beboere der ikke har overskud til at yde til et bofællesskab, men som kan få gavn at deltage i det fællesskab, der allerede er etableret på naboplejehjemmet.