Afd. 8, Vestbyen - Fremtidssikring af almen boligafdeling

BYGHERRE:
AAB Vejle, Afd. 8

ADRESSE:
Mindegade 15-17, 19-25, Svendsgade 2-12, 13-15 og Nyboesgade, 7100 Vejle

TYPE:
Bygningsfysisk helhedsplan for renovering af Afd. 8

YDELSE:
Udarbejdelse af fysisk helhedsplan, beboerproces, økonomisk overslag, supplerende materiale til LBF-behandling, sammenfatning af tekniske undersøgelser

AREAL:
234 boliger

BYGGESUM:
Ca. 200 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Rambøll

ÅR:
2013-2020

Formålet med helhedsplanen er at sikre gode tidssvarende boligtilbud med en varieret pallette af boligtyper til en bred målgruppe af beboere – midt i Vejle. Afdelingen står over for en samfundsmæssig udfordring, hvor de nuværende boligtyper ikke længere passer til befolkningssammensætningen. De eksisterende bygningsmæssige rammer opført 1932-1950 har vist sig langtidsholdbare i den generelle disponering med gode lyse rum, dog er toiletter og køkkener ikke længere tidssvarende størrelsesmæssigt.

De 234 boliger er fordelt på 29 opgange – i alt 46 forskellige boligtyper primært som 2-og 3-vær. lejligheder. Hovedparten af lejlighederne (80%) med badeværelser på 1-2,5 m2 i nettoareal.

Helhedsplanen anviser hvordan der til alle boliger etableres velfungerende badeværelser med separat brus, tilgængelige boliger til ældre og gangbesværede og helt nye moderne boligtyper i 2 plan. Helhedsplanen rummer også forslag til nyindretning af gårdrummet med en klar disponering af arealer til hhv. parkering og ophold med særligt fokus på overgangen mellem private boliger og fælles udearealer. Tiltag i helhedsplanen er udarbejdet med respekt for de eksisterende kvaliteter i bebyggelsen.

Beboerdemokratisk proces
Byggeudvalg, afdelingsbestyrelse og beboere har været involveret ifm. afklaring af renoveringsbehovet og udvikling af helhedsplanen som hhv. medbestemmende og inspirerende parter. Beboerne har været inviteret til 2 workshops med henblik på afdækning af problemstillinger, idégenerering og kvalitets-trykprøvning af forslag til nye boligtyper. Gennemgående fokus har været afdelingens image, beboersammensætning og ønsker til boligens indretning.

Arbejdet med helhedsplanen har foregået over en årrække, senest med udarbejdelse af supplerende materiale og økonomisk overslag til LBF.