Afd. 109 Digtergangen - Renovering af 72 almene boliger i Åbyhøj

BYGHERRE:
AL2bolig

ADRESSE:
Digtergangen 1-23, 8230 Åbyhøj

TYPE:
Renovering af almen boligbebyggelse i Åbyhøj, opført i 1966 – 1968

YDELSE:
Totalrådgivning gennem alle faser. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning. Skitsering, projektering, projekteringsledelse, bæredygtighedsstrategi, beboerproces- og information, IKT-ledelse, udbud i hovedentreprise, byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning.

AREAL:
6396 m2 – 72 boliger

ANLÆGSSUM:
89,5 mio. kr. inkl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Nova5 Arkitekter & NIRAS

ÅR:
2021 – 2025

Digtergangen er et smukt og gennemarbejdet eksempel på det murede almene byggeri fra 1950’erne og 1960’erne. De velproportionerede blokke i gule sten ligger smukt i landskabet og facaderne er udformede med fine detaljer og smukt integrerede altaner. Bebyggelsen ligger som en vinkel der omfavner landskabet, og skaber et smukt og velproportioneret uderum der får karakter af bygningernes interaktion med landskabet. Altanerne på bebyggelsen er udformet så de går skrå ud fra facaden, og er dermed i høj grad en integreret del af den samlede bebyggelse, der folder sig ud mod lyset og giver bygningen dybde.

Det er alt i alt en bebyggelse med stor arkitektonisk kvalitet og en meget karakteristisk bygningstypologi for området og bebyggelsen står som en karakteristisk del af en kulturarv om det murede byggeri fra sin tid. Det har derfor været et stort fokus, at bygningsmæssige indgreb ifm. renoveringen skal udføres med respekt for den eksisterende arkitektur, sådan at de konkrete løsninger indpasser sig i naturligt samspil med den eksisterende arkitektur og i tråd den tid og bygningstype bebyggelsen repræsenterer.

Energirenovering, nye badeværelser og nye tilgængelighedsboliger
De fysiske problemer i bebyggelsen, løses primært med et gennemgribende indgreb der består af en facaderenovering, hvor de murede vægge efterisoleres. Derudover skiftes taget og vinduerne udskiftes til nye højisolerede vinduer med tætte fuger. For at forbedre det atmosfæriske indeklima og leve op til nutidens standarder for boliger, etableres ny ventilation med varmegenvinding til alle boligerne. Alle badeværelser i afdelingen renoveres og varmeanlæg udskiftes. Ifm. renoveringen udføres der endvidere miljøsanering.

De eksisterende altaner er et vigtigt arkitektonisk karaktertræk ved Digtergangens arkitektur. Altanernes vinkling ud fra facaden giver et meget skulpturelt udtryk og et smukt samspil mellem lys og skygge hen over dagen. For at bevare denne store kvalitet udføres de nye altaner, så de ligner de eksisterende så meget som muligt. Eksisterende altaner nedrives og nye altaner udføres i beton med istøbte gule mursten på underside og fronter mod havesiden.

Der udføres i alt 18 tilgængelighedsboliger i afdelingen, bl.a. ved delvis sammenlægning af boliger, så der fremover vil være 72 boliger i afdelingen, frem for de nuværende 78. De 18 nye tilgængelige boliger bliver udført i 2 opgange, hvor terrænet bearbejdes således at det bliver muligt at komme niveaufrit ind i den nyetablerede elevator i gadeplan.

De tilhørende udearealer ligeledes transformeret og optimeret. Udover særligt fokus på tilgængelighed, er der for afdelingen et behov for nye tiltag indenfor følgende områder: Tilgængelighed, opgradering af belysning, parkeringsarealer, friarealer og legepladser.

Renovering med støtte fra Realdania
Der er et stort ønske om at renoveringen af Digtergangen udføres med så mange bæredygtige tiltag som muligt og en reducering af CO2-udledningen. Projektet har fået støtte af Realdanias pulje til ”Klimamæssig bæredygtighed i almene boligorganisationers renoveringsprojekter”.

Digtergangen og naboafdelingen Lindeparken har tilsammen modtaget ca. 8 mio. kr., til grønne tiltag ifm. renoveringen. Dette kommer til udtryk ved genanvendelse af mursten i facaden, samt ved regnvandsopsamlig fra taget til brug i fællesvaskerierne. Støtten fra Realdania og tiltaget med genanvendte mursten, er med til at realisere ønsket om at gennemføre så ”grøn” en renovering som muligt, uden at sætte boligafdelingens DNA over styr.