Afd. 107, Porshøj - Bæredygtig fremtidssikring af almen boligbebyggelse i Herning

BYGHERRE:
Fællesbo

ADRESSE:
Porsvænget, 7400 Herning

TYPE:
Renovering af alment boligområde opført i 1960-1964 i Herning. Skal certificeres til DGNB sølv.

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i totalentrepriseteam. Konkurrenceforslag, Skitsering, projektering, fagtilsyn og projektopfølgning.

AREAL:
441 boliger / 21 boligblokke.

BYGGESUM:
360 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
NCC, D.A.I

ÅR:
2023 – igangværende

Den almene boligbebyggelse Porshøj er placeret i den centrale del af Herning. Afdelingen der er opført i perioden 1960-1964 består af 21 boligblokke med samlet 441 boliger, fælleshus og fælles udearealer. Afdelingen trænger nu til en omfattende renovering og transformering, hvor eksisterende boliger og uderum gennemrenoveres, samtidig med at afdelingen tilføres nye boliger i form af tilgængelige boliger. Herved kan man fremtidssikre afdelingen, så Porshøj i mange år frem er et attraktivt boligtilbud til en bred vifte af beboere.

Projektet skal bæredygtighedscertificeres til DGNB sølv og udføres med så mange bæredygtige tiltag som muligt. her kan bla. nævnes genanvendelse af materialer, energirenovering af facader, øget differentiering i beplantning for mere biodiversitet, LAR, nye lejlighedstyper og forbedret indeklima i boligerne.

Klyngefællesskaber i forskellige farvenuancer
Den eksisterende bebyggelse i Porshøj fremstår i en markant større og monoton skala end de omkringliggende forskelligartede enfamiliehuse som ellers er typisk for lokalområdet. Det bevirker, at området lukker sig og ikke virker indbydende for andre end afdelingens beboere. Ud over dagligvarebutikken er der ingen anledning til at nærme sig området ud over at bruge Porsvænget som en smutvej, hvilket bidrager negativt til trafiksituationen igennem bebyggelsen.

Renoveringen af Porshøj arbejder med en nedskalering af den eksisterende bebyggelse. Dette tilvejebringes gennem en underinddeling af de 21 ensartede boligblokke i seks mindre klyngefællesskaber bestående af tre til fire blokke. Denne størrelse skaber visuel variation, og er rummelig nok til at skabe en række klart definererede uderum til livet mellem blokkene og binde på tværs over Porsvænget udvalgte steder i planen. De seks klynger adskiller sig fra hinanden gennem en blanding af tre forskellige jordfarvenuancer, hvilke hver især taler godt sammen med den eksisterende røde teglsten og ligeledes harmonerer i tone med hinanden. Vi kalder princippet for tone-i-tone, hvilket fungerer sammenbindende i den store blokskala såvel som helt ned i valg af farver og materialer i den enkelte blok. For at give identitet og tilhørskraft til de nære udearealer ved klyngerne, så gentages farvenuancerne fra bygningerne i den landskabelige bearbejdning i belægninger og byrumsinventar.

Trygge udearealer binder Porshøj sammen
Med et nyt finmasket net af stisystemer over hele afdelingen bindes de mange eksisterende og nye funktioner og aktiviteter sammen på en ny og mere indbydende måde. I nettets eksisterende knudepunkter er der legepladser, udefitness, grillpladser mv., samtidig med, at der i udvalgte nye knudepunkter etableres hyggelige bord/bænke områder mv. så der altid er et sted at holde et hvil og møde en nabo. Det nye stisystem med mange adgangsmuligheder, og en opløsning af de mest lukkede beplantede områder og en ny belysningsplan får området til at fremstå mere imødekommende og trygt med flere brugere i løbet af dagen. Imellem de små og store netmasker opstår der nye grønne flader, hvor der gøres plads til forskellige bede og beplantninger eller uklippet græs, hvilket vil øge biodiversiteten og give mange forskellige oplevelser på en tur gennem afdelingen. Der vil blive etableret en hovedsti, som binder afdelingens nye klynger sammen på tværs af Porshøj.

Nye rationelle planløsninger i boligerne
Udover en omfattende renovering af blokkenes klimaskærm, skal alle boligerne også totalrenoveres og beboerne genhuses under udførelsen. Renoveringen byder på nye planløsninger med en mere rationel indretning, hvor der byttes rundt på køkken og værelse i mange af boligerne, ligesom at badeværelserne også udvides med flere kvadratmeter. Inventar i køkken og bad skiftes til nyt og der kommer ny vvs og ventilation i alle boligerne. Halvdelen af blokkene omdannes til tilgængelige boliger og med elevatorer i opgangene.