Åskolen - Friskolen i Hørning

BYGHERRE:
Åskolen – Friskolen i Hørning

ADRESSE:
Brogårdsvej 2, 8362 Hørning

PROJEKT:
Helhedsplan for ny friskole

YDELSE:
Arkitekt- og bygherrerådgivning, brugerproces, programmering

AREAL:
Ca. 2500 m²

BYGGESUM:
Ca. 35 mio. kr.

ÅR:
2017-2018

Ny friskole i Hørning
Friskolen Åskolen startede op med ni elever i sommeren 2017 som en udløber af efterskolen Ådalen i Hørning. Det første år har skolen haft til huse i efterskolens lokaler, men allerede fra august 2018 kan friskolen flytte i nye lokaler.

Det er planen, at man vil erhverve et areal i den nærliggende bypark, Hørning Bypark, og bygge en friskole her. Det er udgangspunktet, at nærheden til efterskolen skal udnyttes til fulde – med fælles fag- og bevægelseslokaler, fælles produktionskøkken og festsal samt fælles administrations og personalefaciliteter.

Helhedsplan med store visioner og konkrete ønsker
Ovenstående er udgangspunktet for den helhedsplan, som Pluskontoret Arkitekter har udarbejdet i samarbejde med bestyrelse, medarbejdere og kommende forældre på friskolen.

Helhedsplanen er på én gang overordnet, fastlægger visioner og overordnede rammer og samtidig detaljeret i sin beskrivelse af de konkrete rum, som skal præge skolens hverdag. Der er brugt en del tid på at tale om rummenes karakter og relation, således at helhedsplanen kan danne udgangspunkt for den kommende skitseringsfase.

Der er udarbejdet en detaljeret udregning af lokalebehov i det samlede fri- og efterskoletilbud, med ét spor 0. – 9. klasse på friskolen og tre til fire spor i 9. – 10. klasse på efterskolen. Rumprogrammet er baseret på, at nogle idræts- og samlings aktiviteter kan foregå på efterskolen i eksisterende lokaler, og at man deler et billedkunst- og et naturfagslokale. På den måde opnås en mulighed for at optimere lokaleudnyttelsen og skabe samarbejder på tværs af elever og medarbejdere i en resilient organisation.