AARHUS TECH, Campus Midtbyen - HTX og frisøruddannelsen

Bygherre:
AARHUS TECH

Adresse:
Dollerupvej, Aarhus C

Projekt:
Udvidelse af teknisk gymnasium og indretning

Ydelse:
Bygherrerådgivning; Arkitektrådgivning, brugerproces, programmering, hoveddisponering, bygherretilsyn under udførelse, indretning af lærerfaciliteter og studiesociale områder, nytænkning af værkstedsfaciliteter, wayfinding

Areal:
3.600 m² (2.100 m² nybyg + 1.500 m² ombyg)

Byggesum:
ca. 38 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Rambøll

År:
2011-2014 (ibrugtaget)

Campus Midtbyen
Ved om- og tilbygning af Campus Midtbyen er opført nye faciliteter til Center for Klip og Stil, ligesom Aarhus Gymnasium er blevet udvidet. Målet har været at skabe et åbent og attraktivt undervisningscampus, hvor de tre uddannelser på stedet (Aarhus Gymnasium, Center for Klip & Stil og Center for Mad & Gastronomi) med hver sin faglighed i gensidig synergi bidrager til et inspirerende studie- og arbejdsmiljø.

Indretning af lærerfaciliteter og studiesociale områder
Pluskontoret har varetaget inventarprojektet for det nye Aarhus Gymnasium og udarbejdet indretningsforslag, herunder valg af inventar til lærerfaciliteterne og de studiesociale miljøer på gymnasiet. Indretningen tager udgangspunkt i et indretningskoncept, som Pluskontoret har udviklet for AARHUS TECHs samlede organisation. Tegnestuen har desuden udarbejdet wayfinding og skiltning til den samlede campus samt nytænkning af gymnasiets værkstedsområder, der ikke var omfattet af om- og tilbygningen. Pluskontoret har ligeledes sideløbende varetagetprojektering af en række mindre ombygninger i Center for Mad & Gastronomi.

Brugerinvolverende proces
Pluskontoret har været hovedfacilitatorer af en brugerinvolverende proces, der fra start havde til opgave at forme og formulere visionen for Campus Midtbyen. Den fortsatte brugerproces gav input til funktionsbeskrivelse og -diagrammer, arealskemaer, økonomi, materialer og kvalitetskrav. Endvidere har Pluskontoret udført en lang række volumenstudier på grunden for at få fastlagt byggefelter, ligesom en række forhold omkring byggelinjer, parkering og byggeret blev afklaret i dialog med myndighederne.