Aarhus Friplejehjem - Nye plejeboliger

Bygherre:
Danske Diakonhjem

Adresse:
Slet Møllevej 10, Tranbjerg J

Type:
Nyt plejecenter med fælles- og personalefaciliteter samt wellness- og sundhedscenter

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i totalentreprise. Projektering, brandrådgivning, fagtilsyn

Areal:
5244 m2 / 54 plejeboliger og servicearealer

Byggesum:
63 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
JFP, Oluf Jørgensen

År:
2013-2015 (ibrugtaget)

KATEGORIER:
Plejebolig, Plejecenter, Plejehjem, Demensbolig

Nyt friplejehjem i Aarhus
Aarhus Friplejehjem er et nyt plejehjem i Aarhus med 54 plejeboliger og tilhørende serviceareal. Hjemmet, som drives af Danske Diakonhjem, har fokus på smukke rum, tryghed, trivsel og livskvalitet for beboerne.

Moderne faciliteter med fokus på hjemlighed
Friplejehjemmet er udformet som en oval bygning i 3 etager med et centralt gårdrum. Boligerne er grupperet i 6 boliggrupper, der er placeret to og to omkring et centralt fælles alrum på hver etage. Boligerne er udformet og placeret, så der skabes mest mulig udsigt fra både fælles boligareal og boligerne.

I projekteringen er boligens indretning gennemarbejdet som beboerens hjem, hvor der er plads til hjemlig hygge og individuel indretning. Generelle fokuspunkter i projektet har været en udpræget grad af tilgængelighed, hvor alle gulve uanset overgange og skifte i gulvbelægning etableres i samme niveau. Den enkelte bolig, aktivitetsrum og ankomst gennem orangeri er detaljeret med fokus på at skabe gode rumlige løsninger med gode materialer, rumlig kvalitet og med enkel drift og vedligehold.

Projekteringen er sket i tæt samarbejde med en bygherregruppe med deltagere fra Danske Diakonhjem, hvis krav til indretning afspejler mange års erfaring med plejehjemsdrift.