Aarhus Business College - Udvidelse af handelsskole

Bygherre:
Aarhus Business College

Adresse:
Viemosevej 1, 8260 Viby J

Projekt:
Om- og tilbygning af undervisningsfaciliteter, auditorium og kantine

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i totalentreprise; Konkurrenceprojekt, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn

Areal:
5.800 m² tilbygning, 700 m² ombygning

Byggesum:
45 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Jakobsen & Blindkilde, ALECTIA

År:
2015-2017 (ibrugtaget)

Til- og ombygning af Aarhus Business College (tidl. Århus Købmandsskole)
Sammen med Jakobsen & Blinkilde og ALECTIA har Pluskontoret Arkitekter varetaget om- og tilbygning af Aarhus Business College’s faciliteter på Viemosevej. Udvidelsen muliggør en sammenlægning af to afdelinger og et øget elevtal på adressen fra ca. 650 til ca. 1000 elever.

Nybygningen omfatter en høj kælder på ca. 1135 m² samt stue og 1. sal på ca. 2095 m². Herudover er nederste etage under en eksisterende hævet bygning inddraget og udnyttet til kantine (ca. 475 m²), samt ca. 700 m² undervisningsfaciliteter er blevet ombygget.

Nybygningen rummer 14 undervisningsrum med plads til 32 elever og fællesfaciliteter (opholdsarealer og studienicher), et auditorium til 126 personer samt kantine, kantinekøkken og personalekantine.

Opgaven udføres på baggrund af et myndighedsprojekt tegnet af C.F. Møller og omfatter hovedprojektering og udførelse. Byggeriet er opført mens de eksisterende bygninger har været i funktion, og arbejdet har derfor skulle vise hensyn til ikke at genere undervisningen samt muliggøre sikker trafik til og fra skolen.