47 boliger i Viby - Bæredygtigt byggeri i massivtræ

Bygherre:
ALBOA, Viby Andelsboligforening, Afd. 78

Adresse:
Engelundsvej, 8260 Viby J

Projekt:
Ny boligbebyggelse opført i massivtræelementer

Ydelse:
Arkitektrådgivning i totalentreprise; Konkurrenceforslag, projektering, fagtilsyn

Areal:
4.000 m², 47 boliger

Byggesum:
44 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Aalsrode Tømrerfirma, Moe & Brødsgaard

År:
2007-2009

47 nye lejeboliger i Viby
Pluskontoret Arkitekter vandt i juli 2007 projektkonkurrencen om 47 lejeboliger, udskrevet af Viby Andelsboligforening. For beboerne er de en alternativ mulighed for at vælge en generel bæredygtig boligform – og bo til leje.

Beboerne skaber selv oplevelser, aktivitet og personligt præg i 47 kommende lejeboliger ved Århus. Det er konceptet, der kan kopieres til boligforeninger, som satser på beboernes aktive medvirken til gode boligsociale relationer.

Projektets arkitektoniske motivation er at opføre familieboliger i et bredt bæredygtigt perspektiv til kvalitetsbevidste kunder på det almennyttige boligmarked. Der er tale om et fleksibelt boligtype-koncept, der henvender sig til en mangfoldig, men overskuelig beboergruppe.

Bebyggelsens disponering
Al bevægelse på området er struktureret ud fra et princip om åbenhed og tryghed.
Beliggenhedsplanen er udlagt i en ydre bilzone og en indre tryghedszone. Fra bilzonen løber ankomststier ned i terrænet til boligerne, og giver frit udsyn til et grønt fællesareal.
Husene fordeler sig i mindre klynger med forskellige fritids- og legemuligheder ind imellem. Oplevelsen af at komme hjem eller at tage af sted afhænger af måden, man bruger de forskellige ankomstmuligheder på.

Boligbyggeri i massivtræ
Boligerne er opført i massive træelementer. Det er et unikt træk i forhold til almennyttigt boligbyggeri at tilbyde et eksklusivt facadeudtryk. Træ er et miljøvenligt materiale, sikrer et godt indeklima og minimerer udgifter til ventilation og vedligeholdelse. Huset ånder og holder en stabil temperatur ved skiftevis at holde på og afgive varme.