21 nye boliger på Nørreport i Hammel - Midtjysk Boligselskab

Bygherre:
Midtjysk Boligselskab

Adresse:
Nørreport 4, 8450 Hammel

Projekt:
Nybygning, 21 almene lavenergi-boliger / Energiklasse 2015

Ydelse:
Bygherrerådgivning og arkitektrådgivning, indledende undersøgelser og myndighedsdialog, skitsering af projektforslag, udarbejdelse og afvikling af udbud i totalentreprise, rådgivning under projektering og opførelse.

Areal:
2000 m², 21 boliger

Byggesum:
19,7 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Lars Lindgaard Rådgivende Ingeniører

År:
2014-2019

 

Centralt i Hammel bymidte tilbyder projektet 21 nye og moderne almene boliger. Boligerne er gennemlyste og fleksible, og indrettet så der kan opnås stor privathed, samtidig med at man er en del af et tæt forpligtende fællesskab. Projektet giver et væsentlig løft til Hammels bymidte og vil bidrage til at gøre lokalområdet mere attraktivt for såvel borgere som butiksdrivende.

Boligerne opføres på en sokkelgrund i det centrale Hammel. Der opføres 2 fløje i 3 etager, som samles i en omkransende teglstensskive, der indrammer hele grunden. Mod syd og delvist mod nord fjernes skiven for at åbne op ind mod det midterliggende gårdrum. Således sikres der gode lysforhold til gårdrummet. Fra gårdrummet er der via trapper og varieret udformede altangange adgang til boligerne, der er placeret på hver sin side af gårdrummet. Altangangene udvides forskellige steder og giver opholdsmuligheder for
beboerne. Ligeledes tænkes der placeret private altaner til boligerne væk fra gårdrummet.

Facaderne ind mod gårdrummet udføres i hvide betonelementer, som sammen med en markant begrønning af gårdrummet vil give en lys og oaseagtig stemning til rummet.

Altangangsprincippet samt det, at bebyggelsen åbner sig op ind mod gårdrummet, betyder, at gårdrummet bliver et socialt rum, hvor beboerne mødes og kan skabe relationer. Gårdrummet åbner op mod syd, og der skabes således gode solforhold til gårdrummet.