11. januar 2017

Prækvalificeret til Gram Motorikcenter, bibliotek og daginstitution

Vi er sammen med CAWO og Hundsbæk & Henriksen prækvalificeret til totalentreprisekonkurrencen om nyt motorikcenter, bibliotek og daginstitution i tilknytning til Gram Fritidscenter.
Den nye bygning bliver på 2.490 m² med tilhørende anlæg af legeplads, parkeringsplads, adgangsstier og retablering af udearealer, og anlægssummen er 30 mio. kr. ekskl. moms.