3. august 2017

Prækvalificeret til modernisering af Vestre Skole i Grindsted

Pluskontoret Arkitekter er prækvalificeret til totalrådgivning i forbindelse med modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole i Grindsted. LB Consult er tilknyttet som ingeniør.

Projektet tager afsæt i en tidligere udfærdiget helhedsplan, der skal være med til at sikre, at Vestre Skole fremstår med et fuldt tidssvarende læringsmiljø.

Helt i Pluskontorets ånd lægger Billund Kommune vægt på, at personale, børn og brugere inddrages i alle projektets faser.

Anlægssummen er på 40 mio. kr.

Vi glæder os til at give vores bud på en moderniseret Vestre Skole med fremtidssikrede læringsmiljøer, hvor de pædagogiske principper inddrages og afspejles i bygningernes arkitektur og indretning.