11. april 2017

Prækvalificeret til færdiggørelse og gennemførelse af helhedsplan i Brøndby

Pluskontoret Arkitekter er prækvalificeret til totalrådgivning i forbindelse med færdiggørelse og gennemførelse af helhedsplanen i Brøndby for BO-VEST. Ingeniørfirmaet Viggo Madsen er underrådgiver.

Projektet vedrører Tranemosegaard afd. 12, Gillesager/Lindeager i Brøndbyøster. Bebyggelsen, der er opført i 1967 og 1969, består af et 16-etagers højhus i beton med 240 lejemål samt to 3-etagers blokke i røde mursten med i alt 48 lejemål, heraf et erhvervslejemål.

Helhedsplanens fokus er en udbedring af byggeriets byggeskader samt moderniseringer og forbedringer, som skal fremtidssikre afdelingen og gøre den mere attraktiv for nuværende og fremtidige beboere. Hovedpunkterne i helhedsplanen omhandler lejlighedssammenlægninger, tilgængelighedsboliger, facader og altaner, udearealer inkl. ny forplads samt nyt fælleshus.

Totalrådgivningen omfatter bl.a. volumenstudier, workshops, projektering, byggeledelse og tilsyn.