21. august 2018

Stor tilfredshed med Strandskolens fælleslokaler til klub og SFO

Pluskontoret Arkitekter udarbejdede fra 2015-16 en helhedsplan til integration af den lokale klub på Strandskolen. Helhedsplanen blev udarbejdet i samarbejde med medarbejdere og ledere fra Strandskolen og dens SFO, den lokale klub samt Aarhus Kommune, Børn & Unge. Ombygningen fandt sted fra 2016-17, hvor afdelinger blev flyttet rundt og samlet i fløjene, så der blev plads til en fællesadministration midt i skolen og en klubbase som en integreret del af udskolingsmiljøet. Dertil kom en lang række klasselokaler, der blev ombygget til fællesrum for både undervisning og fritid, med ny belysning, nye lofter, akustikregulering og ventilation. Gangarealer blev inddraget og omdannet til opholdsmiljøer med faste siddemøbler.

Et år efter ibrugtagning evalueres projektet med fritidscenterleder Michael Sørensen, der er begejstret for de nye fælleslokaler:

”Vi har fået mange flere muligheder ved at flytte sammen med skolen. Nu kan vi bruge alle skolens tilbud. Musiklokalet, aulaen og gymnastiksale er lige ved hånden. I klubbens base kan vi tilbyde andre miljøer end de almindelige undervisningsmiljøer. Her er fred og ro og mulighed for at læne sig tilbage i en sofa, en hule eller et helt tredje miljø. Klubbasens indretning med nærhed rummene imellem, rum i rummet, effektiv akustikregulering og transparens er vigtige faktorer for, at klubben er attraktiv for de unge, fungerer efter den pædagogiske hensigt, samt at arbejdsmiljøet for klubmedarbejderen er helt i top. Indretningen fungerer som den 3. pædagog, idet vi let kan overskue rummene og være til stede, hvor det giver mening.”

Helhedsplan og brugerproces gav fælles fundament
“Helhedsplanen, som Pluskontoret udarbejdede i den indledende proces, har været og er stadig et meget vigtigt værktøj for vores sameksistens her på skolen. Det, at vi mødtes på tværs af den brede brugergruppe med både skoleledelse, lærere, SFO og klub, tog på studietur sammen, hævede os op i helikopteren og i fællesskab besluttede de overordnede linjer i helhedsplanen, betyder, at vi har et fælles fundament. Det fælles forarbejde har givet os mulighed for en alternativ arealudnyttelse, som slet ikke ville have været mulig uden det nære kendskab til hinanden. Vi bruger hinandens lokaler på tværs i løbet af dagen. Vi må derfor konkludere at bred involvering giver mening, også i forholdsvis små projekter,” lyder det fra Michael Sørensen.

Læs mere om projektet her