21. februar 2017

Pluskontoret vinder to rammeaftaler med Brabrand Boligforening

Pluskontoret Arkitekter har vundet to rammeaftaler med BBBO om hhv. bygherrerådgivning og arkitektrådgivning i forbindelse med renoveringsprojekter.

Til bygherrerådgivningen er vi i team med Rambøll og Transform. Til arkitektrådgivningen har vi dannet et internationalt team med underrådgiverne Studio Egret West og SLA.

Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med Brabrand Boligforening, som vi har et indgående kendskab til gennem vores mangeårige samarbejde i forbindelse med udvikling og gennemførelse af de omfattende helhedsplaner for Gellerupparken og Toveshøj.

Fotograf: Anett Sällsäter Christiansen (bestyrelsesformand afd.5)