4. marts 2024

Pluskontoret vinder Plejecenter Enghaven

I sidste uge blev underskrifterne sat på aftalen om Totalrådgivning for renovering og udvidelse af Plejecenter Enghaven i Rødding, som vi skal løse sammen med Rambøll Danmark.

”Vi glæder os til at løse den spændende opgave i samarbejde med Vejen Kommune”, fortæller sagsarkitekt Dorte Jepsdatter Gram og fortæller videre om projektet;
”Projektet indeholder ud over plejeboliger også en ny sygeplejeklinik med offentlig adgang. Arkitektonisk bruger vi denne nye funktion til at genetablere centerets kontakt til byen.
Den nye bygning tilpasser sig områdets eksisterende teglbygninger i materiale og udformning, men i en nutidig fortolkning. Der arbejdes med genanvendt tegl på facaden, fra det oprindelige, men i dag utidssvarende, byggeri fra 1940”.

Du kan læse mere om projektet i pressemeddelelsen her:
https://lnkd.in/dEhZJFUr

Hos Pluskontoret er vi rigtig glade for opgaven, som taler ind i vores kerneområde ”Boligens Rum” og særligt vil være med til at styrke vores mangeårige arbejde med plejeboliger.

Vision for projektet fra byggeprogrammet
Den overordnede vision for projektet er gennem renovering og udvidelse, at skabe forbedrede rammer for både beboere og personale på Plejecenter Enghaven. Målet er at udvide plejecenteret med nye boliger og servicearealer, sikre tilgængelighed for alle beboere og skabe de fysiske rammer, der giver personalet det bedst mulige arbejdsmiljø.

Visionen for projektet er at samle store dele af plejecentrets boliger og funktioner ”under samme tag”, og at de fremtidige boenheder samles med ca. 8-12 boliger i hver enhed, af hensyn til dagligdagen for beboerne samt den daglige drift. Plejecenteret ønsker i forbindelse med udvidelsen, også etablering af en ny primær hovedindgang, der skal være centralt placeret i den nye bygning og give borgere udefra let adgang til plejecenterets mere offentlige funktioner og aktiviteter. Der skal desuden tages hensyn til plejecenterets eksisterende indgange, der i fremtiden skal fungere som sekundære indgange.

Visionen for udvidelsen af plejecenteret rummer også et ønske om:

  • Fokus på tilgængelighed, så alle beboere har lige adgang og mulighed for at bevæge sig rundt. Ligeledes fokus på personalets behov for, at der på tværs af plejecenteret er god forbindelse både via gange samt eventuelle trapper og elevatorer.
  • At der i indretningen af plejecenteret og ved hjælp af materialer og interiør, skabes en atmosfære af hjemlighed og tryghed og demensvenligt. Samt at byggeriet og interiør i sin udformning hjælper beboeren til at være mest mulig selvhjulpen, herunder bl.a. i toilet- og baderum
  • At plejecenteret udføres med fokus på fremtidssikring og fleksibilitet, da behovet i plejesektoren konstant ændrer sig. Dette understøttes bl.a. ved at en andel af de nye plejeboliger udføres med ”fleksibel adskillelse” mellem stue og soveværelse.