8. juni 2018

Pluskontoret vinder konkurrencen om Tornhøjgaardparken – en ny bydel i Aalborg Øst

Vi jubler over sammen med Dansk Boligbyg og Sweco at være udpeget til vinder af totalentreprisekonkurrencen om den nye bydel Tornhøjgaardparken i Aalborg Øst.

Projektet indeholder opførelse af almene boliger, private boliger, detailforretning og café. Boligdelen består af 7125 m² almene boliger samt 2040 m² private boliger, mens erhvervsdelen rummer en Lidl-dagligvarebutik inkl. p-pladser og tilkørselsforhold på 2622 m² og en café på 100 m². Byggeriet har en samlet anlægssum på 130 mio. kr før moms.

Bygherre er Himmerland Boligforening, afd. 78 og 86, Projektas A/S samt Lidl Danmark K/S.

Forslaget vinder på kvalitet
Bedømmelseskomitéen betegner forslagets flotte opfyldelse af underkriteriet Kvalitet som udslagsgivende i tildelingen, og i evalueringsnotatet fremhæves bl.a. følgende:

”Projektet formår at aktivere boligområdet med den resterende del af Aalborg Øst i form af torvedannelse og den aktive bygade, som aktiveres i form af forskellige opholdsmuligheder, hvilket understøtter visionen bag den nye bydel Tornhøj særdeles godt.

Lidls facade aktiveres tillige gennem indpasning af byttebørs, der er i øjenhøjde for fodgængere og samtidig er med til at nedbryde den store facade (…) Herudover er Lidls øst-indgang (elevatoren) udført innovativt i form af et tårn, som skaber et aktiv for hele området.

Projektet giver indtryk af, at der har været en særlig bearbejdning af den grønne plan, som tilfører mange kvaliteter i området (…) Projektet fremstår i sin helhed arkitektonisk sammenhængende, hvor byggefelterne integreres på tværs ved hjælp af stiforbindelser dette både i form af fysisk samt visuel forbindelse.”

Innovative løsninger
For Pluskontoret har det været et spændende konkurrenceforløb med et godt samarbejde og plads til innovative løsninger.

– Vi har i hele konkurrenceforløbet haft fokus på at fastholde bygherreteamets positive intentioner og ideer – og samtidigt udfordre rammerne med innovative og anderledes løsninger. Dét har båret frugt. Vi glæder os over at blive del af dette vigtige og ambitiøse bydelsudviklingsprojekt for hele Aalborg Ø, ”City in Between”, hvor Tornhøjgaardparken er en ankersten i et nyt bæredygtigt og fortættet bydelscentrum, udtaler sagsarkitekt Peter Anker Møller.

Tornhøjgaardparken forventes færdigbygget ultimo 2020.