11. januar 2018

Pluskontoret vinder konkurrencen om børneinstitutionen Ny Kildemosen

Pluskontoret Arkitekter har sammen med Dansk Boligbyg og MOE vundet totalentreprisekonkurrencen om opførelse af børneinstitutionen Ny Kildemosen i Kolding. Den nye institution på 3330 m² skal rumme 160 børnehavebørn, 84 vuggestuebørn og 10 gæstehuspladser til dagplejebørn samt ca. 65 ansatte.

”Der er tale om et meget vellykket projekt, der ikke alene formår at ramme de pædagogiske ambitioner og optimale daglige funktionelle hensyn for Kildemosens medarbejdere, men også på en overbevisende måde lykkes med at tilpasse institutionen til omgivelsernes skala og børnenes univers,” lyder det bl.a. i dommerbetænkningen.

”Samlet set er der tale om et forslag, hvor forslagsstilleren har held med at skabe et imødekommende og interessant udtryk, der kommer besøgende og brugerne i møde, og som på fornem vis vil skabe trygge rammer for børn og forældre, og inspirerende pædagogiske muligheder i personalets dagligdag.”

I teamet og hos Pluskontoret glæder vi os over de rosende ord og over, at dommerpanelet bifaldt vores markante forslag.

”Vi har valgt et arkitektonisk hovedgreb, der udlægger daginstitutionen som fem særskilte og forskudt beliggende huse, med karakterfulde tagformer, der bindes sammen af tre mellembygninger med flade græsbevoksede tage. Vi ser hvert af de fem huse som et lille parcelhus med parkering og forhave på ankomstsiden, og en baghave med en tilvokset og vild zone på bagsiden”, fortæller Kristian Nordheim, partner i Pluskontoret Arkitekter.

Den løsning faldt i god jord hos dommerpanelet, der betegner projektets arkitektur og funktion som ”god til fremragende”.

Også landskabsarkitekturen får meget positiv omtale:

”Udearealerne er tænkt som en graduering af aktivitet. De indrammede, grønne rum for vuggestuebørn mod syd opleves trygge, og beplantes med sorter, der i farver sammentænkes med farveholdningen indendørs – en flot sammenfletning af inde og ude. Mod nord udlægges to større legeområder for børnehavebørn, der giver ideel mulighed for fællesbrug og samarbejde mellem to klynger. Længst mod nord er legen mere vild og landskabet bliver mere naturpræget, og taler således til de mest eventyrlystne børn. Forslaget skal desuden fremhæves for et velvalgt katalog af plantesorter, der er afstemt stemning og brugere af de forskellige områder. ”

Vi glæder os til sammen med vores gode samarbejdspartnere i Dansk Boligbyg og MOE at føre vinderprojektet ud i livet.

Læs mere om projektet her.