1. maj 2024

Pluskontoret søger dedikeret byggeleder

Hos Pluskontoret Arkitekter har vi en række spændende offentlige og almene projekter i støbeskeen, som spænder fra innovativ renovering af klassiske gule boligblokke til verdens første cirkulære almene byggeri.

Fanger dette din interesse, og er tanken om at få indflydelse på disse og i et samarbejde lede byggeriets parter sikkert igennem udførelsen, er rollen som byggeleder måske noget for dig?

Din rolle
Dine faglige opgaver bliver at lede og koordinere projekter i samarbejde med vores dedikerede og professionelle projekteringsledere og fagtilsyn på de enkelte opgaver. Du er vores repræsentant på byggepladsen som sikrer kvalitet og varetager den økonomiske og tidsmæssige styring af byggeriets udførelse, herunder koordineringen af rådgivernes fagtilsyn under udførelsen og sikrer koordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter, varetager mødeaktivitet og dialog med bygherre og beboere mv. jf. YBL18 og den enkelte sags aftalevilkår.

Når du ikke er på pladsen, vil du på kontoret være omgivet af dine nærmeste projektspecifikke kollegaer. Vi har allerede en god håndfuld, som udfører byggeledelse på mindre projekter og har tidligere erfaringer i rollen, med hvem du vil kunne udveksle erfaringer, sparre med og udvikle de enkelte projekter og de værktøjer, vi bruger i dagligdagen.

Som dedikeret fuldtidsbyggeleder sidder du med værdifuld viden, og du kan få mulighed for at deltage i andre faser af tegnestuens virke og byde ind med beskrivelser, projektsparring på tids- og økonomimæssige forhold samt værdifuld viden fra byggepladserne omkring indretning og sikkerhed mv. på vores mange spændende projekter i alle skalaer.

Din profil
Hovedparten af vores opgaver er konkurrenceudsatte, derfor har vi behov for at kunne levere en byggeleder med en stærk profil og som besidder de rigtige referencer.

Derfor har vi en ønskeliste, som indeholder, at du har en relevant byggeteknisk uddannelse eller har branchekendskab på anden vis. Du har erfaring som byggeleder fra rådgiver- eller entreprenørbranchen. Du har erfaring med den almene sektor og kender til dynamikkerne med bygherre og beboere samt deres møde med de udførende parter. Du er flydende i skurvognssprog, lovgivning og AB-systemets rammer.

Og sidst, men ikke mindst, er du en rolig og målrettet person, som trives i rollens mange aspekter, kan planlægge, lede, holde hovedet koldt og tør tage ansvar, når situationen byder det – så er det dig, vi har brug for!

Vores rammer
Vi er en uafhængig, ejerledet arkitektvirksomhed i Aarhus med 30 års erfaring i branchen. Sammenhold, professionalisme og kvalitet er i vores DNA, og vi tilbyder derfor en ramme, hvor der er plads til den enkelte medarbejders behov, faglighed og udvikling i et tæt netværk af gode kollegaer, bakket op af en nærværende ledelse.

Dine 40 kommende kollegaer er primært en blanding af arkitekter, landskabsarkitekter og bygningskonstruktører, understøttet af en håndfuld dedikeret stabsfunktion, som både er faglig og social mørtel i en dagligdag, hvor vi dyrker fælles faglig udvikling og det sociale fællesskab over en fantastisk frokost og en god kop kaffe.

Vi er klar med kaffe
Ønsker du en uforpligtende og uddybende snak om ovenstående eller ønsker du at søge stillingen som byggeleder, så ser vi meget frem til at høre fra dig.

Kontakt partner og HR-ansvarlig Peter Anker Møller på telefon 53744011 eller send en mail til job@pluskontoret.dk.

Vi ser frem til at byde dig velkommen
hos Pluskontoret Arkitekter!