21. januar 2022

Pluskontoret opruster bygherrerådgivningsteamet med erfarne kræfter

Bygherrerådgivning er en af Pluskontoret kerneydelser og i 2 årtier har vi rådgivet en lang række bygherrer med udvikling og udførelse af almene boligprojekter, herunder både helhedsplaner, renovering, transformation og nybyggeri. Ved årsskiftet tilføjede vi nye stærke kræfter til bygherrerådgivningsteamet, med ansættelse af Dianna Handberg, som i særdeleshed vil være med til at styrke tegnestuens kompetencer indenfor bygherrerådgivning i almene boligprojekter.

Dianna er uddannet bygningsingeniør og har erfaring fra både entreprenørbranchen og den almene boligsektor, hvor hun de seneste 8,5 år har arbejdet som projektleder i en almen boligorganisation. Her har hun været projektleder for alle faser af byggeriet, lige fra indledende projektudvikling til overlevering af byggeriet til beboere og driftsafdeling.

”For at yde god bygherrerådgivning i den almene boligsektor, er det vigtigt at man har et godt kendskab til branchen og til byggeriets forskellige faser. Jeg kommer med hands-on viden fra bygherresiden og ved hvor hullerne i projekterne og udbudsmaterialet kan være, og hvor det er vigtigt at være særligt opmærksom” siger Dianna og fortsætter ”Og så har jeg en god forståelse for beboerdemokratiet, som er en helt særlig del af den almene boligsektor. Det er vigtigt at have en helt grundlæggende respekt for at det er folks hjem, man er inde og arbejde i, og hvordan man agerer i det.”

Dianna kommer til Pluskontoret med et indgående kendskab til den almene boligsektors rammer og arbejdsgange og hvad der efterspørges i projekterne. Hun har bl.a. stor erfaring med projektgranskning, projektgennemførelse, råderetssager, mangeludbedring og 1- og 5 års gennemgang.

”Vi har haft den rådgivertekniske bygherrerådgivning i mange år, men nu har vi en medarbejder, som kender processerne fra den anden side af bordet og som har reel erfaring med at arbejde med de forskellige procedurer i den almene sektor, hvilket giver os mulighed for at yde en lang bredere rådgivning fremover” siger Bent Madsen, partner i Pluskontoret Arkitekter.

Personlig bygherrerådgivning fra start til slut
Pluskontoret Arkitekter har en værdibaseret, personlig tilgang til bygherrerådgivning, hvor vi vægter det gode, personlige samarbejde mellem bygherre og bygherrerådgiver højt. Vi prioriterer altid at det er den samme rådgiver som følger projekterne fra start til slut, så bygherre altid ved, hvem de skal kontakte og som kan reagere med det samme, hvis der skal træffes hurtige beslutninger. Hertil har Pluskontoret også den force, at vi kender begge sider af bordet, både som bygherrerådgiver og som projekterende og derfor ved vi, hvilke udfordringer de forskellige aktører kan støde på i alle projektets faser.

”Som bygherrerådgivere skal vi være gode til at stille de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter, så der sker en rettidig og fyldestgørende projektafklaring, så bygherre ikke pludselig får uventede ekstraregninger. Derfor er det en stor fordel at vi på tegnestuen har et bredt kendskab til alle byggeriets faser, så vi ved hvilke udfordringer, der ofte opstår undervejs i projektet og kan navigere bygherre sikkert igennem det” Siger Dianna Handberg.

Fremtidens bygherrerådgivning er bæredygtig
Der stilles flere og større krav til grøn omstilling i byggebranchen, hvilket i høj grad også gælder i de almene boligbyggerier. Derfor kommer bæredygtighed fremover også til at fylde langt mere i bygherrerådgivningen og de ydelser som rådgiverne skal levere, bl.a. med de kommende krav til LCC og LCA, hvorfor det er vigtigt, at bygherrerådgiverne har et godt og bredt kendskab til de mange krav og muligheder indenfor bæredygtighed.

Hos Pluskontoret arbejder vi aktivt med bæredygtighed i stort set alle vores projekter, både indenfor bygherrerådgivning men også som projekterende arkitekter, uanset om projekterne skal bæredygtighedscertificeres eller ej. Dette giver os en unik viden indenfor bæredygtige byggetekniske løsninger og -muligheder. På tegnestuen har vi 5 uddannede DGNB-konsulenter, samt en certificeret bæredygtighedsleder på vej.

Som bygherrerådgivere har vi på flere store og ambitiøse projekter været med til at definere nytænkende visioner – og medvirket til at fastholde og udvikle visionerne under projekternes realisering. Pluskontoret er bl.a. bygherrerådgivere for Lejerbo ifm. opførelsen af Circle House – verdens første almene cirkulære byggeri.

Du kan læse mere om Pluskontorets mange andre bygherrerådgivningsopgaver her.