28. marts 2017

Pluskontoret vinder konkurrencen om Seniorbofællesskabet Sundbakken

Pluskontoret Arkitekter har sammen med Dansk Boligbyg og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen vundet totalentreprisekonkurrencen om at opføre OK-fondens nye seniorbofællesskab Sundbakken i Horsens. Den selvejende ældreinstitution indeholder 30 almene boliger og et fælleshus med et samlet areal på 2.590 m² og en anlægssum på 32.763.000 kr.

Projektet vinder på arkitektur, funktion og kvalitet, der får rosende ord i dommerbetænkningen:

”Et rigtig flot projekt, der tager sit udgangspunkt i at ville skabe en ny bydel; at være en del af noget større, men samtidig at have sin egen karakter. Projektet viser, at man har arbejdet indgående med en nedskalering, ved at hver boligenhed i bebyggelsen fortander sig. Dette hovedgreb skaber plads til mange unikke og indholdsrige uderum for store og små fællesskaber, samtidig med at der er skabt gode private haver, terrasser og altaner. Samtidig indpasser bebyggelsen sig respektfuldt til nærmiljøet med sin ”lille skala”, der også overordnet holder en god respektafstand til sine nærmeste naboer. (…) Projektet udstråler kvalitet og vil med sit venlige og imødekommende udtryk være et attraktivt sted at bo.”

Marie Fenger Ehlers fra Pluskontoret Arkitekter, der har været sagsarkitekt på projektet, er glad for, at bedømmelsesudvalget enstemmig har valgt teamets forslag til vinder – og vægtet arkitektur, funktion og bokvalitet fremfor pris.

”Omdrejningspunktet har været at skabe oplevelsesrig og hjemlig arkitektur med plads til individet og fællesskabet ud fra målsætningen om, at arkitektur er for alle. Vi har lagt vægt på, at hvert hus fremstår som en selvstændighed enhed i et trygt og samlet fællesskab, hvor det er muligt at til- eller fravælge fællesskabet efter behov. Husenes forskydninger gør, at der opstår spændende rumligheder, der skaber plads til forskellig fællesskaber. Vi har integreret elevatorer og skure i bygningskroppen, så de indgår som en harmonisk helhed. Bebyggelsen fremstår i gullig teglsten med tag i samme toner, så husene fremstår som homogene enheder,” udtaler Marie Fenger Ehlers.

Projektet forventes klar til indflytning i efteråret 2018.