16. juni 2021

Pædagogisk commissioning når det er bedst

Ibrugtagningen af et nyt læringsbyggeri kan være rigtigt svært, hvis visionerne for bygningerne og rummene ikke er genbesøgt undervejs. Frederiksbjergbyggeriet i Aarhus er skoleeksemplet på pædagogisk commissioning – inden begrebet overhovedet blev opfundet.

Her er der udnævnt en ”Rumvejleder”, en lærer der har været involveret i hele byggeprocessen, og som har fået tildelt et antal timer ugentligt til at sikre et godt sammenspil mellem bygning og pædagogik, samt at intentionerne og visionerne med byggeriet bliver opfyldt til fulde. Dette er gjort med stor succes, så rumvejlederkonceptet nu bliver implementeret på alle skoler i Aarhus.

I Politikens “Skolemoniter” d. 9. juni 2021 kunne man læse en artikel om konceptet og Frederiksbjerg Skole. Klik på linket her for at læse artiklen.

Frederiksbjerg Skole (ibrugtaget 2016) er udført for Aarhus Kommune som bygherre. Projektet er udført i totalentreprise af Hoffmann, Henning Larsen, GPP, LUTT og Niras. Pluskontoret Arkitekter var procesleder og sammen med COWI, Learning Spaces og Schønherr, en del af bygherrerådgivningsteamet på projektet.

Pædagogisk commissioning som en del af brugerprocessen
Aktuelt er Pluskontoret, Cowi og Labland bygherrerådgivere for Aarhus Kommune ifm. det kommende Lærings- og Aktivitetsmiljø i Nye. I skolen er der fokus på bæredygtighed, indeklima, didaktiske principper og fællesskaber, hvilket skal afspejle sig i bygningerne og rummenes udformning. Her bliver den pædagogiske commissioning og rollen som rumvejleder også særlig vigtigt. Som bygherrerådgivere har vi skitseret en brugerproces, hvor den pædagogiske commissioning er foldet ud i konkrete og løbende aktiviteter, så bygningerne og rummenes mange potentialer kan komme godt fra start og kan fastholdes i fremtiden.

Der skal udpeges en vinder af den igangværende totalentreprisekonkurrence på projektet i sommeren 2021 og byggeriet forventes klar til ibrugtagning i 2025.

Du kan læse mere om Frederiksbjerg Skole her.
Og om Lærings- og Aktivitetsmiljø i Nye her.