11. januar 2022

Nyt bæredygtigt fællesskab i Vejle

I den vestlige del af Vejle, skal der indenfor de næste årtier bygges en helt ny bydel, Ny Rosborg, som skal bygges omkring bæredygtige fællesskaber. Kort før jul modtog Pluskontoret den glædelige nyhed, at vi sammen med AAB Vejle, Labland og Rambøll er udpeget af Vejle Kommune som vindere af købsretten til et af de 3 delområder på Nordholmen, der er den første etape af den nye bydel.

”Hele tilgangen til Ny Rosborg er meget inspirerende og baseret nye veje at tænke bæredygtighed, fællesskab og samskabelse på. Det kræver mod fra både kommune, bygherrerne og rådgiverne. Sammen med det stærke hold glæder vi os til at gå nye veje og sætte det almene præg på Nordholmen ” siger Peter Møller, partner i Pluskontoret og sagsarkitekt på projektet.

Byplanlægning der understøtter fællesskabet
AAB Vejle, Rambøll, Labland og Pluskontoret vil have fællesskab og social bæredygtighed som nogle af de allervigtigste parametre for udviklingen af Nordholmen. Vi vil dyrke fællesskabet på flere niveauer – ikke kun blandt de kommende beboere i de almene boliger, men i hele bydelen. Dette skal bl.a. gøres gennem strategisk placering af fællesfaciliteter og facilitering af fællesskabsunderstøttende aktiviteter og arrangementer samt i udlæg og indretning af udearealerne.

Helt konkret vil vi bl.a. etablere et aktivt bydelshus for hele Nordholmen, samt et ”Udeforsamlingshus” som er åbent hele døgnet. Bydelshuset vil udover at være et hus for områdets beboere, også rumme faciliteter for områdets forskellige erhverv ved at tilbyde mødelokaler, frokostordning m.v. I boligerne sigter vi mod at kunne sammensætte en blandet beboergruppe for at kunne øge diversiteten i området.  Vi vil bl.a. skabe boliger til både familier og seniorer, skabe rum til særlige fællesskaber for enlige forældre og botilbud som er målrettet sårbare unge. Herudover vil vi skabe særlige erhvervsboliger, som kombinerer bolig og mindre erhvervsmål. I udearealerne vil vi særligt dyrke arbejde med kantzonerne og åbne stueetager, for på denne måde at kunne understøtte det uformelle møde mellem bydelens brugere og beboere. Dette gør vi bl.a. ved at skabe krydsende bevægelsesmønstre, gode opholdsmuligheder og bygningsintegrerede transparente fællesfaciliteter.

Vi har en aktørbaseret tilgang til projektet og sørger for at have involveret gode, stærke samarbejdspartnere, som kan være med til at skabe det nødvendige liv og fællesskab på Nordholmen. Vi har bl.a. involveret DGI, Mødrehjælpen, Headspace, Nortech og Reflow i projektet, som med ekspertviden indenfor forskellige områder, vil være med til at sikre at vi kan komme i mål med at skabe gode rammer for de forskellige aktører.

Nordholmen som bæredygtigt eksempel på fremtidigt byggeri i Ny Rosborg
Bæredygtighed og klima er nogle af de helt store temaer ifm. udviklingen af den visionære nye bydel Ny Rosborg. I vores projekt vil vi søge at finde metoder til at højne projektets bæredygtige profil, der kombinerer god byggeskik med et øget fokus på miljø og ressourceforbrug.

Vi ønsker at skabe et miljø, hvor det eksplicit fremgår, hvorledes bæredygtige løsninger er indarbejdet i byggeri og anlæg, så det kan blive en selvfølge i fremtidigt byggeri på Ny Rosborg. Dette vil vi bl.a. gøre ved programmering af multifunktionelle flader i udearealerne, hvor Naturen trækkes med ind i bebyggelsen, så fælles udearealer naturligt smelter sammen med det omgivende landskab. Gennem en effektiv og gennemtænkt plan for udearealerne skabes plads til en mangfoldighed af aktiviteter kombineret med klimaorienterede tiltag som biodiversitet og synlig regnvandshåndtering i bebyggelsen, bl.a. ved at integrere leg og natur igennem regnvandsopsamling.

Ligeledes har vi fokus på at selve byggeriet også bliver så bæredygtigt som muligt, bl.a. gennem veltænkte materialevalg, fokus på indeklima og ”Sunde Boliger”, anvendelse af ”Design for adskillelse” og med bruges af DGNB som dokumentationsværktøj. Samtidig vil vi skabe et alment byggeri med en bæredygtig drift, hvor genanvendelse af regnvand, fællesvaskeri med brug af overfladevand, samt genbrug og affaldshåndtering som nogle af værktøjerne til at nå godt i mål med vores ambitioner for Nordholmen.

Ny resilient bydel i Vejle
Den nye bydel, Ny Rosborg, skal ligge vest for Vejle Midtby og tæt ved naturen i Vejle Ådal. Den 80 hektar store bydel vil blive opført som seks holme, der formes af overskudsjord. Holmene får hver deres karakter og udformningen af dem kommer til at være en del af klimasikringen i området og er med til at håndtere både Ny Rosborg og naboområdernes regnvand.

Ny Rosborg er et visionært projekt, som bygger på principper om bæredygtighed, fællesskab, natur og eksperimenter. De 5000 borgere som vil bo i Ny Rosborg når bydelen er færdigbygget, vil komme til at bo i tæt kontakt med natur og med masser af plads til leg og bevægelse for alle aldre. Den nye bydel er tænkt som et laboratorium, som kan undersøge og formidle fremtidens klimaudfordringer i øjenhøjde med beboere og besøgende og som skal blive et fyrtårn for resilient byudvikling. Hele bydelen forventes at stå færdigt i 2050.

Arbejdet med Nordholmen skydes i gang i morgen onsdag d. 12/1, hvor vi sammen med de øvrige vindere starter op på realiseringen af helhedsplanen, gennem en fælles workshop. Her skal vi sammen skabe et fælles udviklingsrum, hvor de forskellige teams laver grundlaget til lokalplanen for Nordholmen sammen med Vejle Kommune.

Hos Pluskontoret ser vi frem til et godt samarbejde med Vejle Kommune, AAB Vejle og resten af rådgivningsteamet og de øvrige vindere. Pluskontoret Arkitekter og AAB Vejle har en god, lang samarbejdsrelation og Pluskontoret har bl.a. rådgivet boligforeningen ifm. renovering af Løget By, Finlandsparken m.fl.