23. maj 2017

Nydamskolen i Sønderborg indviet

Lørdag den 20. maj blev Nydamskolen indviet med brask og bram. Alle nye lokaler blev taget i brug af børn, voksne og lokale aktører. Musikskolen, Husflidsforeningen, Specialklasserne, House of Science mfl. var inviteret, så der var aktiviteter i alle rum. Fysiklokalet summede af eksamensklare elever, der lige skulle øve sig en sidste gang. Og elever og lærere i madkundskab leverede pindemadder og lækre æggesandwiches til alle gæster.

Med nybygningen er skabt tidssvarende fleksible læringsmiljøer til indskoling og mellemtrin organiseret omkring årgangsmiljøer og multifunktionelle fællesområder, der muliggør varierede  undervisningsformer.

– Alle arealer er udnyttet til læringsareal. Der er ikke én kvadratmeter i den nye bygning og i de tilstødende arealer, som ikke er udnyttet til et sted, hvor læring kan foregå. Siddetrapper, huler, læserør mm. Det er det geniale ved det her byggeri, lyder det fra skoleleder Michael Pedersen.

Nydamskolen arbejder intensivt med årgangsundervisning, og den nye tilbygning indeholder årgangsmiljøer for 0. – 6. klasse i to spor, bestående af parvise klasselokaler omkring et fælles torv, en studiegade der forbinder klasselokalerne med skosluse/indgang i den ene ende og Læringscenter i den anden ende. Skolen har desuden fået et nyt fysiklokale og et nyt madkundskabslokale.

Pluskontoret Arkitekter har været totalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitekt på projektet.

Læs mere om projektet her.

Kunstner: Jacob Tækker “Urolige bevægelser”